Dostop do mednarodnih obrazcev

Knjižnica obrazcev

Knjižnica obrazcev

Za ogled podrobnosti obrazca spodaj izberite ime obrazca. Za ogled ali tiskanje obrazca izberite povezavo »Prikaži/natisni PDF« ob obrazcu.

Ime obrazca
Ime obrazca Opis Država ali ozemlje Vrsta obrazca Dejanja dokumenta
Pooblastilo (POA) – slovenščina Pooblastilo (POA oz. Power of Attorney), ki ga podpiše uvoznik ali izvoznik, pooblašča podjetje UPS za izvajanje dogovorjenih storitev v imenu uvoznika ali izvoznika in izvedbo postopka carinjenja blaga, uvoženega v Kanado ali izvoženega iz nje. Kanada Izvozi Ogled/tiskanje PDF
Pooblastilo (POA) – francoščina Pooblastilo (POA oz. Power of Attorney), ki ga podpiše uvoznik ali izvoznik, pooblašča podjetje UPS za izvajanje dogovorjenih storitev v imenu uvoznika ali izvoznika in izvedbo postopka carinjenja blaga, uvoženega v Kanado ali izvoženega iz nje. Kanada Izvozi Ogled/tiskanje PDF
RUSIJA – Faktura UPS za zasebne stranke Obrazec za fakturo za izvoz iz Rusije za zasebne stranke brez komercialnih namenov Rusija Izvozi Ogled/tiskanje PDF
RUSIJA – Faktura UPS za preprodajalce B2B Obrazec za fakturo za izvoz iz Rusije za prevozne agente (kurirske službe, logistična podjetja, špediterje itd.), ki izvajajo dostavo za tretjo stranko Rusija Izvozi Ogled/tiskanje PDF
RUSIJA – trgovinski račun (poslovna pošiljka) Obrazec za fakturo za izvoz iz Rusije za komercialne pošiljke Rusija Izvozi Ogled/tiskanje PDF
Uporabljena električna oprema Tovarniški industrijski oddelek mora izdati potrdilo s podrobnim opisom vsakršne električne opreme, ki velja za nevarno (poglavje 85 Sistema harmoniziranih tarifnih oznak). Tajska Uvoz Ogled/tiskanje PDF
Prijavni obrazec za samodejno uvozno dovoljenje za pomembne industrijske izdelke Prijavni obrazec za samodejno uvozno dovoljenje za pomembne industrijske izdelke je med drugim obvezno za surovo nafto, kameno smolo in gnojiva. (Preglej dodatne izdelke) Kitajska Uvoz Ogled/tiskanje PDF
Prijava za uvoz medicinskih pripomočkov Prijava za uvoz medicinskih pripomočkov je obvezna za uvoz kakršnih koli medicinskih pripomočkov, vključno s pripomočki in napravami, uporabljenimi v medicini, zobozdravstvu ali veterini Južna Koreja Uvoz Ogled/tiskanje PDF
Potrdilo A.TR Za potrjevanje zahtevkov za delno ali popolno oprostitev plačila carine za pošiljke v Turčijo ali iz nje je zahtevano potrdilo o Carinski uniji med Evropsko skupnostjo in Turčijo (A.TR). Turčija Izvozi Ogled/tiskanje PDF
Št. C&E 1047 Vloga za carine in trošarine (C&E) št. 1047 (rev. izdaja 1) je poznana tudi kot Vloga za pridobitev pooblastila za uporabo postopka začasnega uvoza. Ireland Uvoz Ogled/tiskanje PDF
C108 (Predmeti za osebno rabo popotnika) Obrazec C108 uporabljajo posamezniki, ki potujejo v Združeno kraljestvo, in sicer za prijavo osebnih predmetov carini in uveljavljanje morebitnih zadevnih oprostitev plačila dajatev ali davkov. Združeno kraljestvo Uvoz Ogled/tiskanje PDF
Trgovinski račun Za nadzor uvoza, cenitev in določanje dajatev za vse pošiljke, ki ne vključujejo dokumentov, se primarno uporablja trgovinska faktura. Globalno (zunaj Združenih držav Amerike in Portorika) Izvozi Ogled/tiskanje PDF
Izjava o predmetih brez spremstva (CBP3299) Obrazec carinske službe ZDA 3299 »Izjava za prost vstop predmetov brez spremstva« se uporablja za uvoz osebnih predmetov ali gospodinjskih pripomočkov v Združene države Amerike brez carine. Združene države Amerike Uvoz Ogled/tiskanje PDF
Kanadska carinska faktura Kanadska carinska faktura potrjuje vrednost, količino in naravo pošiljke, zahteva pa jo Kanadska mejna agencija (Canada Border Services Agency). Kanada Uvoz Ogled/tiskanje PDF
Izjava o osebnih predmetih brez spremstva Izjava o osebnih predmetih brez spremstva je zahtevana za vse osebne predmete, da se zagotovi, da popotniki upoštevajo avstralske zakone o carini, karanteni, zdravju, prostoživečih živalskih in rastlinskih vrstah ter valutah. Avstralija Uvoz Ogled/tiskanje PDF
Trgovinski račun Za nadzor uvoza, cenitev in določanje dajatev za vse pošiljke, ki ne vključujejo dokumentov, se primarno uporablja trgovinska faktura. Združene države Amerike, Portoriko Izvozi Ogled/tiskanje PDF
Potrdilo o poreklu USMCA Potrdilo o poreklu na podlagi ameriško-mehiško-kanadskega sporazuma omogoča zmanjšanje davčne stopnje ali oprostitev carine ob prehajanju upravičenih izdelkov med Združenimi državami Amerike, Kanado in Mehiko. Združene države Amerike, Kanada, Mehika Izvozi Ogled/tiskanje PDF
Pooblastilo (POA) Pooblastilo (POA) pooblašča UPS, da deluje v imenu pošiljatelja pri izpolnjevanju enega ali obeh naslednjih dokumentov: Pošiljateljeva izvozna deklaracija ali potrdilo o poreklu. Združene države Amerike Izvozi Ogled/tiskanje PDF
Potrdilo o poreklu iz ZDA Potrdilo o poreklu zagotovi izvoznik in potrjuje državo izvora blaga za uvoz. Potrdilo mora overiti Ameriška gospodarska zbornica. Združene države Amerike Izvozi Ogled/tiskanje PDF
Elektronska izvozna informativna listina (EEI) Elektronska izvozna informativna listina (EEI) je obvezna za pošiljke, ki vključujejo izključno blago iz Priloge B in katerega vrednost presega 2.500 ameriških dolarjev. Združene države Amerike Izvozi Ogled/tiskanje PDF
Prijava videoposnetkov/filmov Obrazec za prijavo videoposnetkov/filmov Carinski službi ZDA zagotovi podrobne informacije o kakršnem koli filmu, ki se uvaža, in se uporablja za identificiranje pornografskega gradiva ali gradiva z uporniško vsebino. Združene države Amerike Uvoz Ogled/tiskanje PDF
C3 (osebni predmeti) Obrazec C3 uporabljajo posamezniki za prijavo svoje lastnine Carinski službi ter uveljavljanje morebitnih oprostitev dajatev in davka pri vračanju ali preselitvi svojega običajnega domovanja v Evropsko skupnost. Združeno kraljestvo Uvoz Ogled/tiskanje PDF
Zdravilo za osebno uporabo Zdravilo za osebno uporabo je zdravniško potrdilo, ki ga izda licencirana bolnišnica za obdobje 30 dni, agenti Uprave za hrano in živila pa ga sprejemajo za osebno porabo posameznika Tajska Uvoz Ogled/tiskanje PDF
Vloga za potrdilo s strani organa za biološko varnost/carinske službe (BACC) Vloga za potrdilo s strani organa za biološko varnost/carinske službe (BACC) je zahtevana za vse pošiljke, ki jih izbereta Carinska služba in Ministrstvo za kmetijstvo Nove Zelandije. Nova Zelandija Uvoz Ogled/tiskanje PDF
Vloga za odreditev karantene za živila Vloga za odreditev karantene za živila se izpolni pri uvozu živil. Predloži se nadzorni regijski pisarni Uprave za živila in zdravila ali Nacionalnemu uradu za karanteno. Južna Koreja Uvoz Ogled/tiskanje PDF
Kanadska izvozna deklaracija (B13a) Obrazec kanadske izvozne deklaracije B13A je carinska deklaracija, ki jo zahtevata Kanadska mejna agencija in Kanadski statistični urad za poročanje o izvozu iz Kanade. Kanada Izvozi Ogled/tiskanje PDF
Dovoljenje CITES Dovoljenje CITES morata zagotoviti pošiljatelj in prejemnik pri uvozu ter izvozu blaga iz ogrožene živalske ali rastlinske vrste. Globalno Uvoz Ogled/tiskanje PDF
EUR1 (prednostna dokumentacija) EUR 1 (prednostna dokumentacija) je prednostno potrdilo o poreklu in je zahtevan za potrjevanje zahtevkov za uvoz z znižanimi dajatvami ali brez njih. Evropska unija Izvozi Ogled/tiskanje PDF
FCC 740 – obrazec za radijske naprave Obrazec Zvezne komisije za komunikacije (FCC) 740 je izjava o uvozu radiofrekvenčnih naprav, ki lahko povzročijo škodljive motnje. Združene države Amerike Uvoz Ogled/tiskanje PDF
FDA 2877 – obrazec za sevalne naprave Obrazec Uprave za hrano in zdravila (FDA) 2877 predstavlja deklaracijo za uvožene elektronske naprave (in njihove sestavne dele), ki jih urejajo standardi za nadzor sevanja FDA. Združene države Amerike Uvoz Ogled/tiskanje PDF
Potrdilo o zaplinjevanju Potrdilo o zaplinjevanju služi kot dokazilo o zaplinjevanju blaga v pošiljki (npr. lesa, sadja, cvetja itd.) in pripomore pri sprostitvi blaga rastlinskega ali živalskega izvora iz karantene. Avstralija Uvoz Ogled/tiskanje PDF
GSP obrazec A (prednostna dokumentacija) GSP obrazec A (prednostna dokumentacija) je obvezna za potrjevanje zahtevkov za uvoz z delno ali v celoti oproščenimi dajatvami. Globalno Uvoz Ogled/tiskanje PDF
Obrazec za prijavo ekspresnega uvoza KJ3 Obrazec za prijavo ekspresnega uvoza KJ3 se mora predložiti pri uvozu ali izvozu vzorcev in promocijskega materiala z vrednostjo nad RMB400. Kitajska Uvoz Ogled/tiskanje PDF
Obrazec za prijavo osebne lastnine za ekspresni uvoz Obrazec za prijavo osebne lastnine za ekspresni uvoz se mora predložiti skladno s kitajsko carinsko zakonodajo za uvoz ali izvoz osebne lastnine v Kitajsko ali iz nje. Kitajska Uvoz Ogled/tiskanje PDF
Obrazec uvoznega dovoljenja 7 Obrazec uvoznega dovoljenja 7 morajo izpolniti kurirske službe, ki prevažajo tekstil v Hongkong s storitvijo letalskega tovornega prevoza, ali kurirji, ki spremljajo pošiljko na letalu in opravljajo vlogo uvoznika, ne glede na prejemnika. Hongkong Uvoz Ogled/tiskanje PDF
Obvestilo o uvozu Obvestilo o uvozu mora biti pred uvozom blaga izpolnjeno v dveh izvodih, kot je opisano s strani uvoznika. Hongkong Uvoz Ogled/tiskanje PDF
Potrdilo za najmanj razvite države (tekstil in oblačila) Potrdilo za najmanj razvite države je zahtevano za tekstil in oblačila s poreklom iz poglavij o harmoniziranem seznamu 50–63. Kanada Uvoz Ogled/tiskanje PDF
Dovoljenje za farmacevtske izdelke Dovoljenje za farmacevtske izdelke je izdano podjetjem, ki imajo pooblastilo imetnika licence za uvoz registriranih medicinskih pripomočkov. Na njem so navedeni vsi izdelki, odobreni za uvoz. Singapur Uvoz Ogled/tiskanje PDF
Dovoljenje za telekomunikacijsko opremo Dovoljenje za telekomunikacijsko opremo je obvezno za izdelavo, uvoz, najem, prodajo, ponujanje ali lastništvo z namenom prodaje katere koli opreme, ki je odobrena ali urejena s Splošno odobritveno shemo Singapur Uvoz Ogled/tiskanje PDF
Manifestacion De Valor En Aduana Obrazec »Manifestacion De Valor En Aduana« se uporablja ob zahtevi spremembe v načinu cenitve tovora. Mehika Uvoz Ogled/tiskanje PDF
Obrazec za priglasitev uvoza živil Obrazec za priglasitev uvoza živil zagotavlja varnost uvoženih živil in povezanih izdelkov. Člen 27 Zakona o zdravstveni neoporečnosti živil obvezuje uvoznike k predložitvi obvestila o uvozu. Japonska Uvoz Ogled/tiskanje PDF
Zahtevek za fitosanitarni pregled v karanteni za semena, rastline, cvetice in živalske izdelke Potrdila o fitosanitarnem pregledu so izdana za namen potrditve skladnosti uvoza rastlin, rastlinskih izdelkov ali drugih reguliranih predmetov z opredeljenimi zahtevami za uvoz. Tajvan Uvoz Ogled/tiskanje PDF
Zahtevek za tarifno kvoto za usnje in usnjene čevlje Zahtevek za tarifno kvoto za usnje in usnjene čevlje se uporablja za pridobitev primarne tarifne stopnje za obutev, ki je v celoti ali delno izdelana iz usnja in jo ureja sistem tarifnih kvot. Japonska Uvoz Ogled/tiskanje PDF
Osebni predmeti brez spremstva Obrazec za osebno lastnino brez spremstva zahtevata Ministrstvo za kmetijstvo in Carinska služba Nove Zelandije za vse pošiljke z osebnimi predmeti, ki vstopajo v državo. Nova Zelandija Uvoz Ogled/tiskanje PDF
Tovorni seznam za pakiranje Seznam za pakiranje, na katerem je navedena vsebina vsake palete, je izbirni dokument, ki ga lahko priložite svoji pošiljki. Sicer je podoben trgovinskemu računu, ki ga carina uporablja za odmero dajatev in pristojbin, vendar ga ne nadomešča. Ker na seznamu za pakiranje niso navedene informacije o ceni ali vrednosti vsebine, ga lahko uporabimo v primeru, da bo vsebina posredovana tretji osebi, kot je stranka ali zunanji izvajalec. Globalno Uvoz Ogled/tiskanje PDF
Poznati svojo stranko (KYC) Obrazec »Poznati svojo stranko« (KYC) zahtevajo Centralna komisija za carino in trošarino za uvozne/izvozne pošiljke v/iz Indije, ki deluje v okviru Indijskega ministrstva za finance, za namen preverjanja identitete pošiljateljev. Indija Uvoz Ogled/tiskanje PDF
Potrdilo o poreklu CUSMA – angleščina Potrdilo o poreklu na podlagi ameriško-mehiško-kanadskega sporazuma omogoča zmanjšanje davčne stopnje ali oprostitev carine ob prehajanju upravičenih izdelkov med Združenimi državami Amerike, Kanado in Mehiko. Združene države Amerike, Kanada, Mehika Izvozi Ogled/tiskanje PDF
Potrdilo o poreklu CUSMA – francoščina Potrdilo o poreklu na podlagi ameriško-mehiško-kanadskega sporazuma omogoča zmanjšanje davčne stopnje ali oprostitev carine ob prehajanju upravičenih izdelkov med Združenimi državami Amerike, Kanado in Mehiko. Združene države Amerike, Kanada, Mehika Izvozi Ogled/tiskanje PDF