Svetovalec za pakiranje

Pridobite Smernice za pripravo pošiljk

Zaupajte nam več o vaši pošiljki in ustvarili bomo po meri prilagojen seznam smernic za pripravo pošiljk. Izbrati morate katero koli kombinacijo do 15 vnaprej opredeljenih kategorij ali vnesti lastne podatke in nato izbrati »Poglejte smernice«, da nadaljujete. Upoštevajte, da lahko pri pošiljkah z nevarnim blagom veljavni državni predpisi določajo minimalne zahteve za embalažo in/ali druge zahteve za nevarno blago. Za več informacij o pripravi nevarnega blaga vprašajte svojega predstavnika podjetja UPS. Opomba: Pogosti predmeti, ki so pri prevozu lahko regulirani kot nevarno blago, so na spodnjem seznamu označeni z zvezdico. Glejte celoten seznam teh predmetov na povezavi »Pogosti predmeti, ki so lahko nevarni«.

Kaj želite poslati?

Prvi korak: Kaj želite poslati?

Izberite eno ali več kategorij blaga


Imate blago, ki ne spada v nobeno od zgornjih kategorij?

Izberite »Dodajte lastno kategorijo«, če želite vnesti dodaten opis in podrobnosti o blagu.

Kakšna je skupna velikost in teža?

Drugi korak: vnesite skupno velikost in težo

Vnesite skupno dolžino, širino in višino ter celotno težo

x
x
cm.
kg

** Glejte Tarife/Splošne pogoje uporabe storitev UPS in Vodnik po tarifah in storitvah UPS za informacije o sprejemljivem blagu in omejitvah glede storitev.

*** Smernice za pripravo pošiljk UPS so priporočila, s katerimi si lahko pomagate pri pripravi svoje pošiljke. Upoštevanje teh navodil ne predstavlja jamstva, da je izdelek ustrezno pripravljen za prevoz.