od
  • Posodobitev informacij o koronavirusu... Več
  • UPS posluje: Motnje v izvajanju storitev zaradi koronavirusa... Več
Na osrednjo vsebino

Podpora za CampusShip - Dodatni koraki

Po pregledu splošnih podatkov vašega podjetja in vnosu potrebnih sprememb lahko dodate še nove podatke (npr. dodatne poslovne enote podjetja, korporativni imenik, nabore pravic do pošiljanja ali uporabnike).

Ker je mogoče večino teh informacij uvoziti, namesto da bi jih vtipkali, vam bomo pokazali korake za uvoz datotek v odseku »Administracija UPS CampusShip«. Podrobnosti glede formata datotek so na voljo v odseku Viri.

Poslovne enote podjetja

Zdaj lahko ustvarite ali uvozite dodatne poslovne enote, če jih vaše podjetje potrebuje. Če želite ustvariti nove poslovne enote podjetja, glejte »Ustvarite poslovne enote« v odseku »Poslovne enote podjetja« v tem vodniku. Če želite uvoziti poslovne enote podjetja, glejte »Uvoz poslovnih enot« v odseku »Poslovne enote podjetja«.

Opomba: Vsaka poslovna enota, ki jo podjetje potrebuje, mora biti nastavljena, preden se ji lahko dodelijo uporabniki. Za obdelavo pošiljk z UPS CampusShip mora biti uporabnik dodeljen poslovni enoti. Poslovna enota podjetja je lahko opredeljena kot oddelek ali več oddelkov na istem naslovu. To omogoča čim večjo prilagodljivost pri organizaciji in poimenovanju poslovnih enot.

Nazaj na vrh

Pravice do pošiljanja

UPS CampusShip ima štiri privzete nabore pravic do pošiljanja z različnimi pravicami in dodatnimi storitvami. Kateri koli privzeti nabor lahko dodelite uporabnikom, ne da bi spreminjali nastavitve pravic, ali pa nabor prilagodite glede na potrebe vašega podjetja. Ko poimenujete in shranite svoj prilagojen nabor pravic, ga lahko nato dodelite uporabnikom. Če želite ustvariti nove nabore pravic do pošiljanja, glejte »Ustvarite pravice do pošiljanja« v odseku »Nabori pravic do pošiljanja«.

Opomba: Kateri koli prilagojeni nabor pravic do pošiljanja morate določiti, preden ga lahko dodelite katerim koli uporabnikom UPS CampusShip. Na primer, če vaše podjetje potrebuje nabore pravic do pošiljanja, ki so drugačni od privzetih naborov pravic, morate najprej ustvariti te nabore, preden jim lahko dodelite uporabnike.

Nazaj na vrh

Referenčne številke

Zdaj lahko ustvarite ali uvozite referenčne številke, ki jih vaše podjetje uporablja. Referenčne številke uporabljamo za beleženje podatkov o paketu (tj. oznake stranke ali zadeve, oznake oddelka, stroškovne oznake, številke projektov itd.). UPS CampusShip podpira do tri različne sezname vrednosti in opisov referenčnih številk, zato lahko administratorji od uporabnikov zahtevajo vnos ene, dveh ali treh referenčnih številk za podporo pri funkcijah upravljanja podjetja.

Določite, kako naj bodo ta polja za reference označena, in se odločite, ali je za polja zahtevano potrjevanje (tj. sporočilo o napaki se prikaže, če so vnesene napačne informacije).

Če želite ustvariti nove referenčne številke, glejte »Ustvarjanje referenčnih številk« v odseku »Referenčne številke« v tem vodniku. Če želite uvoziti nove referenčne številke, glejte »Uvoz referenčnih številk« v odseku »Referenčne številke«.

Nazaj na vrh

Imeniki

Zdaj lahko ustvarite ali uvozite korporativni imenik, če ga vaše podjetje potrebuje. Če želite ustvariti korporativni imenik, glejte »Ustvarjanje vnosov« v odseku Imenik v tem vodniku. Če želite uvoziti korporativni imenik, glejte »Uvoz imenikov« v odseku Imenik.

Nazaj na vrh

Uporabniki UPS CampusShip

Zdaj lahko ustvarite ali uvozite uporabnike UPS CampusShip. Če želite ustvariti nove uporabnike UPS CampusShip, glejte »Ustvarjanje uporabnikov« v odseku »Uporabniki UPS CampusShip« v tem vodniku. Če želite uvoziti uporabnike UPS CampusShip, glejte »Uvoz uporabnikov« v odseku »Uporabniki UPS CampusShip«.

Nazaj na vrh

Uvedba UPS CampusShip

UPS CampusShip je zdaj nastavljen za vaše podjetje in pripravljen za uporabo.

Posamezniki, ki ste jih dodelili v UPS CampusShip, se lahko naučijo uporabljati sistem s prebiranjem pomoči za pošiljanje. Uporabniki lahko pridejo do teh informacij z izbiro zavihka Pošiljanje in povezave Pomoč v levem delu strani.

Opomba: Ko se uporabniki seznanjajo s funkcijami in možnostmi UPS CampusShip, bodo potrebovali vaše usmerjanje. Te zahteve se bodo hitro zmanjšale, ko se bodo uporabniki seznanili s sistemom UPS CampusShip in se privadili nanj.

Nazaj na vrh

Obrnite se na UPS

Če imate vprašanja o UPS CampusShip, se obrnite na svojega skrbnika za UPS CampusShip. Za tehnično podporo za UPS CampusShip izberite spodnjo povezavo.

Tehnična podpora za UPS CampusShip

Powered By OneLink