od
  • Posodobitev informacij o koronavirusu... Več
  • UPS posluje: Motnje v izvajanju storitev zaradi koronavirusa... Več
Na osrednjo vsebino

Podpora za CampusShip - Administrativne ravni

Kako določite administrativne ravni?

Pred začetkom nastavitve določite, koliko administrativnih ravni potrebuje vaše podjetje, tako da odgovorite na naslednja vprašanja:

  • Koliko poslovnih enot bo imelo dostop do UPS CampusShip?
  • Bodo imeli dostop do vseh storitev UPS vsi uporabniki ali le določene skupine?
  • Koliko zaposlenih lahko skrbi za posodabljanje in vzdrževanje sistema UPS CampusShip?


Opomba: Kot administrator podjetja lahko uporabnikom UPS CampusShip v vašem podjetju dodelite različne administrativne pravice, vse do ravni administratorja lokacij. Te pravice uporabnikom omogočajo ogled vseh pomembnih podatkov podjetja, revidiranje korporativnega imenika in dodajanje, urejanje ter brisanje uporabnikov, skupin uporabnikov in vrednosti referenčnih številk.

Powered By OneLink