Podpora za CampusShip - Pogosta vprašanja o uporabi uvoznih orodij

Kako lahko uvozim naslove?

 1. V orodni vrstici izberite »Moje nastavitve« in nato iz izbranega imenika izberite »Uvozite naslove« .
 2. Če želite uvoziti novo datoteko, vnesite pot ali mesto in ime datoteke ali prebrskajte disk, da najdete datoteko, ki jo želite uvoziti. Ko najdete datoteko, izberite Odpri, da umestite datoteko v besedilno polje »Mesto in ime datoteke«.
 3. Izberite, ali boste dodali uvožene naslove na svoj seznam ali prepisali trenutni seznam. S prepisom trenutnega seznama boste zamenjali svoj trenutni imenik s tistim, ki ga uvažate. Izberite Uvozite.

Opomba: Uvožena datoteka mora imeti naslednje tri lastnosti:

 • Imeti mora končnico vrste .csv.
 • Napisana mora biti v formatu z vrednosti, ločenimi z vejico.
 • Uporabljati mora vejico za ločevanje, tudi pri izbirnih poljih.


Za več podrobnosti o zahtevah formata glejte točko »Format datoteke za uvoz« za naslove v tem odseku.

Nazaj na vrh

Kako lahko uvozim poslovne enote?

Izberite Administracija v levem delu strani, izberite »Upravljajte poslovne enote« in izberite »Uvozite poslovne enote«.

Če želite uvoziti novo datoteko, sledite naslednjim korakom:

 1. Vnesite pot ali mesto in ime datoteke ali prebrskajte disk, da najdete datoteko, ki jo želite uvoziti.
 2. Ko najdete datoteko, izberite Odpri, da umestite datoteko v besedilno polje »Mesto in ime datoteke«.
 3. Izberite Uvozite in uvožene poslovne enote bodo dodane na vaš trenutni seznam.

Opomba: Uvožena datoteka mora imeti naslednje tri lastnosti:

 • Imeti mora končnico vrste .csv.
 • Napisana mora biti v formatu z vrednosti, ločenimi z vejico.
 • Uporabljati mora vejico za ločevanje, tudi pri izbirnih poljih.

Za več podrobnosti o zahtevah formata glejte točko »Format datoteke za uvoz« za poslovne enote v tem odseku.

Nazaj na vrh

Kako lahko uvozim referenčne številke?

Izberite Administracija v levem delu strani, izberite »Upravljajte referenčne številke« in nato »Uvozite referenčne številke«.

Če želite uvoziti novo datoteko, sledite naslednjim korakom:

 1. Vnesite pot ali mesto in ime datoteke ali prebrskajte disk, da najdete datoteko, ki jo želite uvoziti.
 2. Ko najdete datoteko, izberite Odpri, da umestite datoteko v besedilno polje »Mesto in ime datoteke«.
 3. Izberite, ali boste dodali uvožene referenčne številke na svoj seznam ali prepisali trenutni seznam. S prepisom svojih trenutnih referenčnih številk zamenjate svoje trenutne referenčne številke s tistimi, ki jih uvažate.
 4. Izberite Uvozite.

Opomba: Uvožena datoteka mora imeti naslednje tri lastnosti:

 • Imeti mora končnico vrste .csv.
 • Napisana mora biti v formatu z vrednosti, ločenimi z vejico.
 • Uporabljati mora vejico za ločevanje, tudi pri izbirnih poljih.


Za več podrobnosti o zahtevah formata glejte točko »Format datoteke za uvoz« za referenčne številke v tem odseku.

Nazaj na vrh

Kako lahko uvozim uporabnike?

Izberite Administracija v levem delu strani, izberite »Upravljajte uporabnike« in nato »Uvozite uporabnike«.

Če želite uvoziti novo datoteko, sledite naslednjim korakom:

 1. Vnesite pot ali mesto in ime datoteke ali prebrskajte disk, da najdete datoteko, ki jo želite uvoziti.
 2. Ko najdete datoteko, izberite Odpri, da umestite datoteko v besedilno polje »Mesto in ime datoteke«.
 3. Če želite uvoziti uporabnike, izberite Uvoz. Uvoženi uporabniki bodo dodani na trenutni seznam.

Opomba: Uvožena datoteka mora imeti naslednje tri lastnosti:

 • Imeti mora končnico vrste .csv.
 • Napisana mora biti v formatu z vrednosti, ločenimi z vejico.
 • Uporabljati mora vejico za ločevanje, tudi pri izbirnih poljih.


Za več podrobnosti o zahtevah formata datoteke glejte točko »Format datoteke za uvoz« za uporabnike v tem odseku.

Nazaj na vrh

Kako lahko razrešim napake pri uvozu?

Možnost »Orodje za uvoz« omogoča uvoz podatkov iz datoteke .csv v sistem UPS CampusShip. Če določenega zapisa med uvozom ni mogoče potrditi, bo sistem ustvaril poročilo o napaki z zapisi, ki jih ni mogel uvoziti. Preglejte naslednjo preglednico za možne napake in njihovo odpravljanje. Ko odpravite napake, znova poskusite postopek uvoza.

Za več podrobnosti o zahtevah formata glejte »Pogosta vprašanja o formatu datoteke za uvoz« v tem odseku.

Sporočilo o napakiRešitev
Država/ozemlje ni veljavno Preverite ustreznost oznake države/ozemlja in poskusite znova
Podvojen zapis Spremenite zapis v edinstveno vrednost in poskusite znova
Podvojena prijava Spremenite prijavno ime v edinstveno vrednost in poskusite znova
Preseženo najv. število zapisov Sistem UPSCampusShip ne more registrirati prijavnega imena v vmesniku za aplikacijsko programiranje (API). Poskusite znova pozneje.
Napaka IMS Datoteka za uvoz ima preveč zapisov glede na sistemske omejitve; izbrišite nekaj zapisov in poskusite znova
Kršitev dolžine polja Preverite dolžino polja glede na format datoteke in poskusite znova
Neveljavna vrsta podatkov Preverite vrsto podatkov glede na format datoteke in poskusite znova npr.: alfanumerično
Neveljaven e-poštni naslov Preverite obliko e-poštnega naslova in poskusite znova
Opomba: e-poštni naslovi morajo imeti znak @
Neveljavna številka faksa Preverite zapis številke faksa in poskusite znova
Neveljavna poslovna enota Ime poslovne enote ni veljavno; preverite ime in poskusite znova
Neveljavni prijavni podatki Preverite svoje prijavno ime in poskusite znova
Neveljaven telefon Preverite obliko zapisa telefona in poskusite znova
Neveljavna poštna številka Preverite poštno številko in poskusite znova
Neveljavno število parametrov zapisov Preverite, ali so v datoteki za uvoz vsi zapisi
Opomba: Vsa polja (vključno s praznimi polji) morajo biti v datoteki za uvoz ločena z vejicami
Neveljavna vrsta uporabnika Preverite vrednost vrste uporabnika in poskusite znova
Opomba: Veljavna vnosa sta vrednosti 0 ali 1
Manjka zahtevano polje Vstavite podatke v manjkajoče polje in poskusite znova
Provinca ni veljavna Preverite oznako province in poskusite znova
Zvezna država ni veljavna Preverite oznako zvezne države in poskusite znova
Nazaj na vrh

Kakšen je ustrezen format datoteke za uvoz imenikov?

Format datoteke za osebne in korporativne imenike

Preglejte to preglednico glede formata za vašo datoteko za uvoz osebnega ali korporativnega imenika. Vse datoteke morajo biti shranjene v obliki .csv z vejico za ločevanje med polji. Uvozna datoteka mora uporabljati vejico tudi pri izbirnih poljih.

Opomba: Naslovi stolpcev ne smejo biti vključeni. Prav tako priporočamo, da shranite postavitev te datoteke za izvoz za uporabo v prihodnje.

Ime polja

Vrsta polja

Največja dolžina polja

Zahtevano

Veljavne vrednosti

Podjetje ali ime

Alfanumerično

35

Da

Podjetje ali ime za naslov

Vzdevek

Alfanumerično

35

Ne

Označevalec za shranjevanje in priklic naslova (opis v imeniku)

Kontakt

Alfanumerično

35

Ne

Ime stika pri prejemniku

Naslov 1

Alfanumerično

35

Da

Naslov prejemnika (ulica)

Naslov 2

Alfanumerično

35

Ne

Dodatni podatki o naslovu (soba, nadstropje, stanovanje)

Naslov 3

Alfanumerično

35

Ne

Dodatni podatki o naslovu (oddelek)

Kraj

Alfanumerično

30

Da

Kraj prejemnika

Zvezna država/provinca

Alfanumerično

5

Pogojno

Zvezna država ali provinca prejemnika za ZDA in Kanado; glejte preglednico zveznih držav/provinc za veljavne oznake. Zahtevano za naslove v ZDA in Kanadi.

Poštna številka

Alfanumerično

9

Pogojno

Poštna številka prejemnika; v ZDA in Kanadi bo preverjena

Država

Alfanumerično

2

Da

Država/ozemlje prejemnika; glejte preglednico z oznakami držav/ozemelj za veljavne oznake

Telefon

Alfanumerično

15

Ne

Telefonska številka prejemnika

Interna številka

Alfanumerično

4

Ne

Interna telefonska številka prejemnika

E-pošta

Alfanumerično

50

Ne

Prejemnikov e-poštni naslov, primer: jdoe@somecompany.com

Številka faksa

Numerično

15

Ne

Številka faksa prejemnika

Stanovanjski naslov

Numerično

1

Da

Vnesite 1, samo pod pogojem da je naslov prejemnika stanovanjski
Vnesite 0 za nestanovanjske naslove

ID-oznaka prevzemnega mesta

Alfanumerično

10

Ne

Edinstveni označevalec, ki ga ustvari administrator za Quantum
View in označuje sprejemni oddelek v
stavbi z več sprejemnimi območji.

Indikator prejemnika

Numerično

1

Ne

Vnesite 1, če je naslov zaračunljiv prejemniku
Vnesite 0, če naslov ni zaračunljiv prejemniku.

Račun prejemnika pri UPS

Alfanumerično

10

Ne

Številka računa tretje osebe za fakturiranje
Poštna številka računa prejemnika pri UPS

Alfanumerično

9

Pogojno

Če je posredovana številka računa UPS prejemnika in je v prejemnikovi državi/ozemlju zahtevana poštna številka.
Indikator za poštni predal Numerično 1

Pogojno

Vnesite 1, samo če je naslov poštni predal; Vnesite 0 za naslov, ki ne spada med poštne predale

Format za imenike UPS WorldShip International

Glejte to preglednico za format za datoteko za uvoz imenika, če je bila ustvarjena z UPS WorldShip. Vse datoteke morajo biti shranjene v obliki .csv z vejico za ločevanje med polji. Uvozna datoteka mora uporabljati vejico tudi pri izbirnih poljih.

Če želite uvoziti imenik WorldShip International v CampusShip, morate izvesti naslednje korake:

 1. Na delu datoteke za uvoz WorldShip International izberite prejemnike kot podatke za izvoz.
 2. Izberite »vejico« kot edini način ločevanja.
 3. Izberite »prepišite«, ne dodajte.
 4. Izberite samo naslednja polja v vrstnem redu po naslednjem seznamu.

  Podjetje ali Ime, Stik, Naslov 1, Naslov 2, Naslov 3, Mesto, Država, Poštna številka, Zvezna država/provinca, Stanovanjski naslov, Telefon, Oznaka poslovne enote, E-poštni naslov

  Opomba: Naslovi stolpcev ne smejo biti vključeni. Prav tako priporočamo, da shranite to postavitev datoteke za izvoz za uporabo v prihodnje.
 5. Izvozite datoteko.
 6. Odprite datoteko vrste .txt, ki ste jo ustvarili, in potrdite, da je postavitev pravilna. Prisotne so lahko samo vejice – v datoteki ne sme biti narekovajev ali podpičij.
 7. Zaprite datoteko in ne shranite sprememb.
 8. Spremenite končnico datoteke iz .txt v .csv.
 9. Uvozite datoteko .csv v CampusShip. Opomba: ne pozabite izbrati WorldShip International kot format datoteke za uvoz.
Formatiranje datoteke za naslove WorldShip

Preberite to preglednico za formatiranje vaše datoteke za uvoz v formatu UPS WorldShip. Vse datoteke morajo biti shranjene s končnico .csv z vejico za ločevanje med polji, preden jih lahko uvozite.

Ime polja

Vrsta polja

Največja dolžina polja

Zahtevano

Veljavne vrednosti

Podjetje ali ime

Alfanumerično

35

Da

Ime podjetja prejemnika

Kontakt

Alfanumerično

35

Ne

Ime stika na naslovu prejemnika

Naslov 1

Alfanumerično

35

Da

Prva vrstica naslova prejemnika

Naslov 2

Alfanumerično

35

Ne

Druga vrstica naslova prejemnika

Naslov 3

Alfanumerično

35

Ne

Tretja vrstica naslova prejemnika

Kraj

Alfanumerično

30

Da

Prejemnikovo mesto ali kraj

Država

Alfanumerično

2

Da

Prejemnikova država/ozemlje

Poštna številka

Alfanumerično ali numerično

9

Pogojno

Poštna številka prejemnika

Zvezna država/provinca

Alfanumerično

5

Pogojno

Zvezna država, provinca ali okrožje prejemnika

Stanovanjski naslov

Numerično

1

Da

Uporabiti v primeru, če se prejemnik nahaja v osebnem prebivališču. 1 = stanovanjski 0 = ni stanovanjski

Telefon

Numerično

15

Pogojno

Zahtevano za mednarodne namembne kraje in storitev UPS Next Day Air Early

ID-oznaka prevzemnega mesta

Alfanumerično

10

Ne

Edinstveni označevalec, ki ga ustvari administrator za Quantum View in označuje sprejemni oddelek v stavbi z več sprejemnimi območji.

E-pošta

Alfanumerično

50

Ne

E-poštni naslov, na katerega pošljemo sporočilo stranki, da je bila pošiljka poslana. Pri elektronski oznaki za vračila je to e-poštni naslov, na katerega UPS pošlje oznako.

Nazaj na vrh

Kakšen je ustrezen format datoteke za uvoz poslovnih enot?

Glejte preglednico »Format datoteke za uvoz« za datoteko za uvoz poslovne enote. Vse datoteke morajo biti shranjene v obliki .csv z vejico za ločevanje med polji. Datoteka za uvoz mora vključevati vejico za ločevanje tudi pri izbirnih poljih.

Format datoteke za uvoz za poslovne enote

Glejte naslednji vodnik za pravilne formate datoteke:

Ime polja

Vrsta polja

Največja dolžina polja

Zahtevano

Veljavne vrednosti

Ime poslovne enote

Alfanumerično

35

Da

Poslovna enota mora imeti edinstveno ime v okviru podjetja

Ime stika za poslovno enoto

Alfanumerično

35

Da

Primarna oseba za stik za poslovno enoto

Naslov 1

Alfanumerično

35

Da

Ulica poslovne enote

Naslov 2

Alfanumerično

35

Ne

Dodatni podatki o naslovu (soba, nadstropje, stanovanje)

Naslov 3

Alfanumerično

35

Ne

Dodatni podatki o naslovu (oddelek)

Kraj

Alfanumerično

30

Da

Mesto poslovne enote

Zvezna država/provinca

Alfanumerično

5

Pogojno

Zvezna država ali provinca poslovne enote Glejte preglednico zveznih držav/provinc za veljavne oznake (zahtevano za ZDA in Kanado)

Poštna številka

Alfanumerično

9

Pogojno

Poštna številka poslovne enote

Država

Alfanumerično

2

Da

Država ali ozemlje lokacije

Telefon

Alfanumerično

15

Da

Telefonska številka poslovne enote

Interna številka

Alfanumerično

4

Ne

Interna telefonska številka poslovne enote

E-pošta

Alfanumerično

50

Ne

E-poštni naslov poslovne enote, primer: jdoe@somecompany.com

Številka faksa

Alfanumerično

15

Ne

Številka faksa poslovne enote

Številka računa UPS

Alfanumerično

10

Da

Številka računa UPS poslovne enote

Telefonska številka za podporo

Alfanumerično

15

Ne

Telefonska številka za podporo poslovne enote

E-poštni naslov za podporo

Alfanumerično

50

Ne

E-poštni naslov poslovne enote za podporo

Nastavitev vrste tarif

Alfanumerično

1

Ne

P = objavljene tarife, A = pogodbene tarife. Če vrednost ni navedena, bodo privzeto izbrane objavljene tarife (P)

Povezana skupina naslovov

Alfanumerično

35

Ne

Povezana skupina naslovov poslovne enote

Nazaj na vrh

Kakšen je ustrezen format datoteke za uvoz referenčnih številk?

Glejte preglednico »Format datoteke za uvoz« za datoteko za uvoz referenčnih številk. Vse datoteke morajo biti shranjene v obliki .csv z vejico za ločevanje med polji. Uvozna datoteka mora uporabljati vejico tudi pri izbirnih poljih.

Opomba: Največja velikost datoteke za posamezen uvoz referenčnih številk je 4 MB. Skupno število zapisov, ki so shranjeni v treh poljih referenčnih številk, ne sme preseči 900.000.

Ime polja

Vrsta polja

Največja dolžina polja

Zahtevano

Veljavne vrednosti

Vrednost reference

Alfanumerično

35

Da

Edinstvena vrednost reference v okviru podjetja

Opis reference

Alfanumerično

50

Ne

Opis, uporabljen za identifikacijo vrednosti reference

Nazaj na vrh

Kakšen je ustrezen format datoteke za uvoz uporabnikov?

Glejte preglednico »Format datoteke za uvoz« za datoteko za uvoz uporabnikov. Vse datoteke morajo biti shranjene v obliki .csv z vejico za ločevanje med polji. Uvozna datoteka mora uporabljati vejico tudi pri izbirnih poljih.

Ime polja

Vrsta polja

Največja dolžina polja

Zahtevano

Veljavne vrednosti

Ime

Alfanumerično

35

Da

Ime in priimek uporabnika

Prijavno ime

Alfanumerično

16

Da

Uporabnikovo prijavno ime. Mora biti edinstveno v okviru sistema

Poslovna enota

Alfanumerično

35

Da

Ime uporabnikove poslovne enote. Poslovno enoto morate ustvariti še pred uvozom uporabnika

E-pošta

Alfanumerično

50

Da

E-poštni naslov uporabnika; primer jdoe@somecompany.com

Telefon

Numerično

15

Ne

Telefonska številka uporabnika

Interna številka

Numerično

4

Ne

Interna telefonska številka uporabnika

Ime uporabnikovega nabora pravic do pošiljanja

Alfanumerično

50

Da

Uporabnikova pravica do pošiljanja. Pravica do pošiljanja mora biti ustvarjena pred uvozom uporabnika

Privzeta referenca 1

Alfanumerično

35

Ne

Privzeta referenca 1

Privzeta raven storitev

Alfanumerično

3

Ne

Privzeta raven storitev. Glejte spodnje oznake

Potujoči uporabnik

Alfanumerično

1

Ne

Vnesite 1, če ima uporabnik status potujočega uporabnika.
Vnesite 0, če uporabnik nima statusa potujočega uporabnika.

Naročanje pakirnega materiala

Numerično

1

Ne

Vnesite 1, če ima uporabnik pooblastilo za naročanje blaga UPS
Vnesite 0, če uporabnik nima pooblastila za naročanje blaga UPS

Številka faksa

Alfanumerično

15

Ne

Številka faksa uporabnika

Indikator administratorja lokacij

Alfanumerično

1

Ne

Vnesite 1, če je uporabnik administrator lokacij
Vnesite 0, če uporabnik ni administrator lokacij

Ne dovolite, da bi uporabnik urejal vrednost Referenčne št. 1

Alfanumerično

1

Ne

Vnesite 1, če želite označiti, da uporabnik ne sme spremeniti vrednosti Referenčne št. 1. Vnesite 0, če želite označiti, da uporabnik lahko spremeni vrednost Referenčne št. 1.

Format datoteke za uvoz uporabnikov vsebuje polje z imenom »Privzeta raven storitev«. To je polje s 3 znaki. Te oznake uporabljamo za označevanje storitev UPS po domači državi in mednarodno. Veljavne oznake za to polje so:

Storitve UPS po domači državi

Mednarodne storitve UPS

014 = UPS Next Day Air Early A.M.

054 = UPS Express Plus

001 = UPS Next Day Air

007 = UPS Express

013 = UPS Next Day Air Saver

065 = UPS Express Saver

059 = UPS 2nd Day Air A.M.

008 = UPS Expedited

002 = UPS 2nd Day Air

011 = UPS Standard

012 = UPS 3 Day Select

003 = UPS Ground

Nazaj na vrh

Kaj so oznake zveznih držav za datoteke za uvoz?

V naslednji preglednici so navedene dvočrkovne oznake zveznih držav, ki jih potrebujete za datoteke za uvoz globalnih naslovov in lokacij. Zapisi z neveljavno kodo zvezne države ne bodo uvoženi.

Oznake zveznih držav ZDA in provinc Kanade

Zvezne države

Oznaka

Alabama

AL

Aljaska

AK

Arizona

AZ

Arkansas

AR

Connecticut

CT

Delaware

DE

Florida

FL

Gruzija

GA

Havaji

HI

Idaho

ID

Illinois

IL

Indiana

IN

Iowa

IA

Južna Dakota

SD

Južna Karolina

SC

Kalifornija

CA

Kansas

KS

Kentucky

KY

Kolorado

CO

Louisiana

LA

Maine

ME

Maryland

MD

Massachusetts

MA

Michigan

MI

Minnesota

MN

Mississippi

MS

Missouri

MO

Montana

MT

Nebraska

NE

Nevada

NV

New Hampshire

NH

New Jersey

NJ

New York

NY

Nova Mehika

NM

Ohio

OH

Oklahoma

V redu

Oregon

ALI

Pensilvanija

PA

Rhode Island

RI

Severna Dakota

ND

Severna Karolina

NC

Teksas

TX

Tennessee

TN

Utah

UT

Vermont

VT

Virginija

VA

Zahodna Virginija

WV

Zvezno okrožje Kolumbija

DC

Washington

WA

Wisconsin

WI

Wyoming

WY

Kanadske province

Oznaka

Alberta

AB

Britanska Kolumbija

BC

Jukon

YT

Manitoba

MB

Nova Fundlandija

NF

Nova Škotska

NS

Novi Brunswick

NB

Nunavut

NU

Ontario

ON

Otok princa Edvarda

PE

Quebec

QC

Saskatchewan

SK

Severozahodni teritorij

NT

Nazaj na vrh

Kakšne so oznake držav ali ozemelj v datotekah za uvoz?

V naslednji preglednici so navedene pravilne dvočrkovne oznake držav/ozemelj, ki jih potrebujete za datoteke za uvoz globalnih naslovov in lokacij. Zapisi z neveljavno kodo države/ozemlja ne bodo uvoženi.

Kode držav/ozemelj

V naslednji preglednici so navedene oznake držav in ozemelj.

Država/ozemlje

Oznaka

Albanija
Alžirija
Ameriška Samoa
Andora
Angola
Angvila
Antigva in Barbuda
Argentina
Armenija
Aruba
Avstralija
Avstrija
Azerbajdžan
Azori

AL
DZ
AS
AD
AO
AI
AG
AR
Dopoldne
AW
AU
AT
AZ
PT

Bahami
Bahrajn
Bangladeš
Barbados
Belorusija
Belgium
Belize
Benin
Bermudi
Butan
Bolivija
Bonaire
Bosna in Hercegovina
Bocvana
Brazilija
Britanski Deviški otoki
Brunej
Bolgarija
Burkina Faso
Burundi

BS
BH
BD
BB
BY
BE
BZ
BJ
BM
BT
BO
BQ
BA
BW
BR
VG
BN
BG
BF
BI

Kambodža
Kamerun
Kanada
Kanarski otoki
Zelenortski otoki
Kajmanski otoki
Srednjeafriška rep.
Čad
Čile
Celinska Kitajska
Kolumbija
Kongo
Kongo, demokratična rep.
Cookovi otoki
Kostarika
Slonokoščena obala
Hrvaška
Curacao
Ciper
Češka republika

KH
CM
CA
IC
CV
KY
CF
TD
CL
CN
CO
CG
CD
CK
CR
CI
HR
CB
CY
CZ

Danska
Džibuti
Dominika
Dominikanska republika

ZR
DK
DJ
DM
DO

Ekvador
Vzhodni Timor
Egipt
Salvador
Anglija
Ekvatorialna Gvineja
Eritreja
Estonija
Etiopija

EC
TL
EG
SV
EN
GQ
ER
EE
ET

Ferski otoki
Fidži
Finska
Francija
Francoska Gvajana
Francoska Polinezija

FO
FJ
FI
FR
GF
PF

Gabon
Gambija
Georgia
Nemčija
Gana
Gibraltar
Grčija
Grenlandija
Grenada
Guadeloupe
Guam
Gvatemala
Guernsey
Gvineja
Gvineja Bissau
Gvajana

GA
GM
GE
DE
GH
GI
GR
GL
GD
GP
GU
GT
GG
GN
GW
GY

Haiti
Nizozemska
Honduras
PUO Hong Kong, Kitajska
Madžarska

HT
NL
HN
HK
HU

Islandija
Indija
Indonezija
Irak
Izrael
Italija

IS
IN
ID
IQ
IL
IT

Jamajka
Japonska
Jersey
Jordanija

JM
JP
JE
JO

Kazahstan
Kenija
Kiribati
Kosrae
Kuvajt
Kirgizistan

KZ
KE
KI
FM
KW
KG

Laos
Latvija
Libanon
Lesoto
Liberija
Lihtenštajn
Litva
Luksemburg

LA
LV
LB
LS
LR
LI
LT
LU

PUO Macau, Kitajska
Macedonia
Madagaskar
Madeira
Malavi
Malezija
Maldivi
Mali
Malta
Marshallovi otoki
Martinik
Mavretanija
Mavricij
Mehika
Mikronezija
Moldavija
Monako
Mongolija
Črna gora
Montserrat
Maroko
Mozambik

MO
MK
MG
PT
MW
MY
MV
ML
MT
MH
MQ
MR
MU
MX
FM
MD
MC
MN
ME
MS
MA
MZ

Namibija
Nepal
Nizozemska
Nizozemski Antili
Nova Kaledonija
Nova Zelandija
Nikaragva
Niger
Nigerija
Otok Norfolk
Severna Irska
Severni Marijanski otoki
Norveška

NA
NP
NL
AN
NC
NZ
NI
NE
NG
NF
NB
MP
NO

Oman

OM

Pakistan
Palav
Panama
Papua Nova Gvineja
Paragvaj
Peru
Filipini
Poljska
Pohnpei
Portugalska
Portoriko

PK
PW
PA
PG
PY
PE
PH
PL
FM
PT
PR

Katar

QA

Republika Kongo
Republika Irska
Republika Jemen
Reunion
Romunija
Otok Rota
Rusija
Ruanda

CG
IE
YE
RE
RO
MP
RU
RW

Saba
Otok Saipan
Samoa
San Marino
Saudova Arabija
Škotska
Senegal
Srbija
Sejšeli
Sierra Leone
Singapur
Slovaška
Slovenija
Salomonovi otoki
Južna Afrika
Južna Koreja
Španija
Šrilanka
Sveti Bartolomej
Sveti Krištof
St. Croix
Sveti Evstahij
St. John
Sveti Krištof in Nevis
Sveta Lucija
St. Maarten
Sv. Martin
St. Thomas
Sveti Vincencij/Grenadine
Surinam
Svazi
Švedska
Švica
Sirija

AN
MP
WS
SM
SA
GB
SN
RS
SC
SL
SG
SK
SI
SB
ZA
KR
ES
LK
AN
KN
VI
AN
VI
KN
LC
AN
GP
VI
VC
SR
SZ
SE
CH
SY

Tahiti
Tajvan, Kitajska
Tadžikistan
Tanzanija
Tajska
Otok Tinian
Togo
Tonga
Tortola
Trinidad in Tobago
Truk (Chuuk)
Tunizija
Turčija
Turkmenistan
Otoki Turks in Caicos
Tuvalu

PF
TW
TJ
TZ
TH
MP
TG
TO
VG
TT
FM
TN
TR
TM
TC
TV

Uganda
Ukrajina
Otok Union
Združeni arabski emirati
Združeno kraljestvo
Združene države Amerike
Urugvaj
Deviški otoki Združenih držav
Uzbekistan

UG
UA
VC
AE
GB
US
UY
VI
UZ

Vanuatu
Vatikanska mestna država
Venezuela
Vietnam
Virgin Gorda

VU
VA
VE
VN
VG

Wales
Wallis in Futuna

GB
WF

Otok Yap

FM

Zambija
Zimbabve

ZM
ZW

Nazaj na vrh

Obrnite se na UPS

Če imate vprašanja o UPS CampusShip, se obrnite na svojega skrbnika za UPS CampusShip. Za tehnično podporo za UPS CampusShip izberite spodnjo povezavo.

Tehnična podpora za UPS CampusShip