Podpora za CampusShip - Ustvarjanje pošiljk

Z UPS CampusShip imate v rokah zmogljiva orodja za pošiljanje. Proces pošiljanja omogoča hitro, racionalizirano ustvarjanje oznak paketa z imeniki, poštnimi seznami, prednostnimi nastavitvami pošiljanja in vrednostmi, ki jih vnaprej nastavi vaš skrbnik. Za največjo prilagodljivost lahko tudi spremenite ali prepišete večino nastavljenih vrednosti neposredno na zaslonu Pošiljanje.

Opomba: Določene storitve in funkcionalnosti UPS CampusShip vam mora dodeliti administrator za UPS CampusShip. Če želite stopiti v stik s svojim skrbnikom, izberite gumb »Iskanje skrbnika« (če je na voljo) ali »Podpora za podjetja« na dnu strani »Ustvarite pošiljko«.

Ta dokument vsebuje naslednje:

Kako začeti


Uporaba imenikov

Za izpolnjevanje polja z naslovom »Poslati na« imate na voljo več različnih možnosti:

  • Vnesite prejemnika ali ime poštnega seznama. Med tipkanjem se prikaže seznam ujemajočih se vnosov.
  • Izberite naslov ali poštni seznam s spustnega seznama vaših osebnih naslovov.
  • Izberite naslov ali poštni seznam iz korporativnega imenika vašega podjetja.
  • Izberite naslov iz zunanjega imenika.
  • Vnesite nov naslov z izbiro možnosti »Dodajte nov naslov«.

Paketi, storitve in podatki o plačilu

Ovojnina
Še enkrat preverite izbiro ovojnine in jo po potrebi spremenite. Če imate nastavljeno prednostno nastavitev ovojnine, se ta prikaže v spustnem seznamu Ovojnina.

Izberite število paketov (največ 20) v pošiljki s spustnega menija. Privzeta nastavitev je en paket.

Vnesite skupno težo svoje pošiljke.

  • Če izberete ovojnico UPS kot svojo ovojnino, teže ni treba vnesti.
  • Če izberete možnost »Druga ovojnina«, vnesite skupno prostorninsko težo svoje pošiljke.

Če vaša pošiljka vključuje več kot en paket, boste lahko vpisali različne vrednosti za vsak paket ali pa uporabite enako vrednost za vse pakete. Če izberete Ne pri možnosti »Uporaba enakih vrednosti za vse pakete«, lahko vnesete podrobnosti o paketu za vsak paket v vaši pošiljki na naslednji strani. Če želite odstraniti paket iz svoje pošiljke, izberite Izbrišite zraven informacij o paketu.

Preglejte svojo izbiro storitve pošiljanja in jo po potrebi spremenite. Če niste prepričani, katera storitev je najprimernejša za vašo pošiljko, izberite povezavo »Primerjajte možnosti storitev« zraven spustnega menija Storitev za več informacij o vaših možnostih. Če imate vnaprej nastavljeno prednostno nastavitev storitve pošiljanja, je ta prednostna nastavitev prikazana v spustnem meniju Storitev.

Vnesite referenčne številke
Vnesite katere koli želene ali zahtevane referenčne številke. (Določene referenčne številke lahko zahteva in jih zagotovi vaš administrator.) Če je vaš administrator vnaprej določil privzete referenčne številke, se bo vrednost referenčne številke prikazala kot besedilo, ki ga ni mogoče urejati ali po njem iskati.

Način plačila
Vaš način plačila je najbrž privzeto nastavljen na račun pri UPS za vašo lokacijo pošiljanja ali pa ste nastavili prednostno nastavitev pošiljanja (npr. plačilno kartico ali številko računa tretje osebe), ki je prikazana v vaših obrazcih za pošiljanje. Če želite spremeniti način plačila za trenutno pošiljko, izberite na spustnem meniju možnost »Stroške pošiljanja obračunajte«.

Če si želite ogledati podrobnosti o pošiljki, izberite potrditveno polje »Poglejte podrobnosti o pošiljanju«, vključno s ceno, preden zaključite to pošiljko. Če želite zaključiti svojo pošiljko in natisniti oznake paketa, izberite Naslednji.

Nazaj na vrh

Izbirne storitve


Označena vrednost
Odgovornost UPS je omejena, kot je določeno v veljavnih splošnih pogojih uporabe prevoznih storitev. Obseg odgovornosti UPS lahko povečate tako, da označite višjo vrednost za prevoz in plačate dodatne stroške. Največja označena vrednost za paket je 50.000 USD ali ustrezna protivrednost v lokalni valuti za transakcije z računom pri UPS (vključno s transakcijami s plačilnimi karticami pri katerih je navedena tudi številka računa UPS) in 5.000 USD ali ustrezna protivrednost v lokalni valuti za transakcije s plačilnimi karticami. Vnesite označeno vrednost in obračunali vam bomo dodatek za vsak znesek nad 100 USD ali ustrezno protivrednostjo v lokalni valuti.

Storitev vračila
Ko izberete storitev UPS Return morate vnesti Opis blaga. Več informacij o storitvah vračil najdete v pomoči za storitve vračil.

Quantum View Notify®
Če vneseni ali izbrani naslovi vsebujejo tudi podatke o e-poštnem naslovu, lahko označite polje za možnost pošiljanja obvestila Quantum View Notify (obveščanje) na največ pet e-poštnih naslovov. Odločite se lahko tudi, da pošiljamo obvestila o izjemi in dostavi na naslove, ki jih izberete. Namesto tega lahko izberete »Dodajte možnosti pošiljke«, da spremenite ali vnesete svoje nastavitve za Quantum View Notify (obveščanje). Vnesete lahko e-poštne naslove, izberete vrsto obvestila in vključite e-poštno sporočilo.

UPS ogljična nevtralnost
Pošiljanje UPS carbon neutral ponuja možnost zmanjšanja emisij ogljika, ki so povezane s prevozom vaše pošiljke.

UPS Proactive Response

Z izbiro storitve UPS Proactive Response™ UPS pooblastite za nadzor vašega nujnega paketa med potjo v omrežju UPS. Če ne pride do pričakovanega sledilnega branja, bomo to proaktivno sporočili vam in vašim strankam. Če ni mogoča pravočasna dostava, bo podjetje UPS zagotovilo primerne ukrepe, da zaščiti pravilno označene temperaturno občutljive pakete, ves čas med potjo in med postanki, dokler dostave ne bo mogoče izvesti.

Opomba: UPS Proactive Response je na voljo samo na izbranih lokacijah.

Nazaj na vrh