Podpora za CampusShip - Vaše nastavitve pošiljanja

UPS CampusShip je spletna rešitev za centralizirani nadzor in obdelavo pošiljk z uporabo imenikov, prednastavljenih storitev pošiljanja in izbrane ovojnine iz vaših nastavitev pošiljanja.

Možnosti pošiljk

Modul za Možnosti pošiljanja vsebuje spustni seznam Storitve pošiljanja in spustni seznam Vrste ovojnine.

Opomba: Določene storitve in funkcionalnosti UPS CampusShip vam mora dodeliti administrator za UPS CampusShip. Če želite stopiti v stik s svojim administratorjem, izberite gumb »Iskanje administratorja« (če je na voljo) ali »Podpora za podjetja« na dnu strani »Ustvarite pošiljko«. Za več informacij glejte razdelek Viri na spletnem mestu UPS.com.

Storitev: Z izbiro prednostnih nastavitev za Storitev pošiljanja UPS, ste hkrati določili te nastavljene storitve kot privzeto izbiro v spustnem seznamu funkcije Storitve pošiljanja na spletni strani Ustvari pošiljko. Pri obravnavanju pošiljke lahko urejate vse prednastavljene izbire za storitev.

Ovojnina: Če so prednostne nastavitve za Ovojnino bile prednastavljene, so te prednostne nastavitve hkrati privzeta izbira v spustnem seznamu za Ovojnino na spletni strani Ustvari pošiljko. Za storitev, ki ste jo izbrali, so morda nekatere vrste ovojnine neveljavne.

Vse spremembe prednostnih nastavitev za Storitev ali Ovojnino shranite tako, da izberete Posodobi. Za več informacij o Ovojnini preberite pod Ovojnina v tem priročniku.

Nazaj na vrh

Izbirne možnosti za referenčne vrednosti

Razdelek Referenčne vrednosti omogoča nastavitev privzetih referenčnih številk, ki se prikažejo pri odpiranju odpremnega obrazca. Te privzete številke lahko obdržite, lahko pa preko njih napišete nove.

Referenčne številke se uporabljajo, da kažejo številke naročilnic, številke računa in podobno. Referenčne številke imajo vrednost (črke, številke ali alfanumerične znake) in opis.

Administratorji lahko ustvarijo ali uvozijo referenčne številke in jih shranijo v obliki seznamov. Pošiljatelji v podjetju lahko izberejo ali potrdijo referenčne številke s seznama znanih vrednosti. Da preiščete sezname, izberite Išči poleg okenca z referenčno številko.

Da shranite vsako spremenjeno prednostno nastavitev referenčne številke, izberite Posodobi.

Nazaj na vrh

Izbirne možnosti za način plačila

Razdelek »Način plačila« vam omogoča, da nastavite način plačila, ki bo prikazan kot vaš privzeti način plačila pri postopku vnosa pošiljk. Privzeti izbiri načina plačila sta račun pri UPS, ki je pridružen vaši odpremni lokaciji, ali plačilna kartica (npr. debetna ali kreditna kartica, kadar je to ustrezno).

Vse spremembe prednostnih nastavitev za Plačilo shranite tako, da izberete Posodobi.

Opomba: Skrbnik v vašem podjetju je morda postavil omejitev za nekatere možnosti plačila. Za več informacij o načinih plačila preberite razdelek Načini plačila v tem priročniku.

Nazaj na vrh

Izbirne možnosti za zgodovino pošiljanja

Modul Zgodovina pošiljanja ureja način prikaza povzetka informacij o vaših prejšnjih pošiljkah.

Za spreminjanje prikaza v stolpcih preglednice::

  1. Počistite potrditveno polje Uporaba privzetih nastavitev tabele zgodovine.
  2. Za spreminjanje števila prikazanih dni izberite 1 dan, 7 dneva, 30 dni ali datumski razpon po meri s spustnega seznama.

    Da spremenite prikazane informacije, izberite s spustnega seznama Spremeni prikaz na enega izmed štiri različnih stolpcev. Izberite, katero polje v stolpcu naj se pojavi na zaslonu. Preglejte še enkrat svojo izbiro, da se prepričate, da imajo vsi stolpci različna polja in da se nobeno polje ne prikaže v dveh ali več stolpcih.

    Da spremenite razvrstitev stolpcev v tabeli, izberite izmed razpoložljivih razvrstitev stolpcev s spustnega seznama Razvrsti preglednico po. Lahko nastavite, da se rezultati v tabeli prikažejo v naraščajočem ali padajočem vrstnem redu tako, da izberete ustrezni gumb.


Da obnovite privzete nastavitve stolpca, izberite potrditveno polje Uporaba privzetih nastavitev tabele zgodovine, da ga označite s kljukico. To dejanje ponastavi izvirne nastavitve na spletni strani Zgodovina pošiljanja UPS CampusShip, po tem, ko ste najprej spremenili nastavitev prikaza stolpcev, zdaj pa želite uporabiti privzeto nastavitev prikaza in razvrstitve stolpcev.

Da shranite spremembe prednostnih nastavitev Zgodovine pošiljanja, izberite Posodobi.

Nazaj na vrh

Izbirne možnosti za Prevzem, Tiskanje in Imenik

Modul za Zahtevani čas prevzema UPS omogoča nastavitev standardnega časa, v katerem se lahko paketi z zahtevo za prevzem, pripravijo za prezem. Lahko nastavite tudi, kdaj je treba najpozneje prevzeti pakete.

Modul za prednostne nastavitve tiskanja omogoča, da za svoj tiskalnik namestite prednostne nastavitve, da lahko urejate tiskanje potrdil (o izročitvi pošiljke) in oznak pri postopku vnosa pošiljk.

  • Izberite potrditveno polje Natisni potrdilo, da imate potrdilo pripravljeno za tiskanje ob vsakokratnem končanem vnosu pošiljke.
  • Izberite potrditveno polje za uporabo termalnega tiskalnika, da bi oznake in potrdila namesto z laserskim tiskalnikom natisnili s svojim termalnim tiskalnikom UPS. Opomba: Da bi ta izbirna možnost delovala, morate namestiti termalni tiskalnik UPS. Za namestitev termalnega tiskalnika UPS kliknite na povezavo za nalaganje gonilnikov za tiskalnik na svoj računalnik.
  • Za preizkus vsakega tiskalnika (laserskega ali termalnega), kliknite Natisni vzorčno oznako.

Modul za Imenik omogoča, da izberete prednostne nastavitve za imenik, da nove naslove samodejno shrani v Imenik UPS pri postopku vnosa pošiljk za UPS CampusShip.

Vse spremembe prednostnih nastavitev shranite tako, da izberete Posodobi.

Nazaj na vrh