Podpora za CampusShip - Pogosta vprašanja o karticah za pošiljanje

Kaj je vnos pošiljanja?

Vnosi pošiljanja vam omogočajo, da ustvarite nezaključene pošiljke in shranite podatke, tako da jih lahko vi ali kdo drug obdela pozneje, odvisno od dostopnih pravic, ki vam jih je dodelil vaš administrator za CampusShip. Ko vnesete nekaj informacij, jih lahko shranite in natisnete vnos pošiljanja za vaš paket. Pooblaščena oseba lahko uporabi vnos pošiljanja, ki je priložen paketu, da pridobi shranjene podatke pošiljke, konča z vnosom podatkov in natisne oznako pošiljke, da zaključi pošiljko.

Nazaj na vrh

Kako ustvarim vnos pošiljanja?

Če vam je vaš administrator za CampusShip dodelil pravico do ustvarjanja vnosov pošiljanja, vnesite informacije o pošiljanju na strani »Pošljite paket« kot po navadi. Ko vnesete vse informacije, ki jih imate za pošiljko, in želite shraniti informacije ter ustvariti vnos pošiljanja, da bo mogoče pošiljko zaključiti pozneje, izberite povezavo »Natisnite in shranite vnos pošiljanja«.

Nato natisnite vnos pošiljanja in ga priložite paketu, da ga bo pozneje mogoče obdelati in zaključiti pošiljko. Vnos pošiljanja lahko ustvarite tudi na strani »Dodatne možnosti pošiljke« in strani »Izberite izvozne obrazce« (kjer je ustrezno).

Opomba: Povezava »Vnos pošiljanja« bo na voljo samo uporabnikom, ki jim je administrator dodelil pravico do vnosa pošiljanja.

Nazaj na vrh

Kako obdelam vnos pošiljanja?

Če želite obdelati vnos pošiljanja, izberite »Obdelajte vnos pošiljanja« v levem delu strani. Nato optično preberite črtno kodo na vnosu pošiljanja ali vnesite številko vnosa pošiljanja in izberite Pošljite. Nato boste zagledali nepopolne informacije o pošiljanju, ki so povezane s tem vnosom pošiljanja. Vnesite manjkajoče informacije o pošiljanju, da obdelate vnos pošiljanja.

Odvisno od pravic, ki jih je za vas določil vaš administrator, lahko vidite popolnoma drugačen nabor informacij:

  • Pravica do urejanja v celoti: Če imate tako pooblastilo, lahko uredite vse informacije o pošiljki.
  • Pravica samo do teže: Če imate to pooblastilo, lahko vnesete samo težo paketov v pošiljki.


Ne glede na vaše pravice se lahko odločite, da bodisi posodobite vnos pošiljanja z izbiro povezave Posodobite bodisi dokončate pošiljko in natisnete oznake pošiljk z izbiro »Pošljite zdaj«. Če izberete posodobitev vnosa, se novi podatki shranijo, vendar se oznaka pošiljke ne natisne. Če izberete »Pošljite zdaj«, s tem zaključite pošiljko in lahko natisnete oznake pošiljk. Ta možnost tudi odstrani vnos pošiljanja s seznama zgodovine vnosov pošiljanja.

Nazaj na vrh

Kako preverim stanje vnosa pošiljanja?

Če želite pogledati seznam vnosov pošiljanja, ki ste jih ustvarili, izberite »Poglejte vnose pošiljanja« na levem delu strani. Opomba: seznam vnosov pošiljanja boste lahko videli samo, če vam je vaš administrator za CampusShip dodelil pravico do ustvarjanja vnosov pošiljanja. Stran »Zgodovina vnosov pošiljanja« prikaže vse vnose pošiljanja, ki ste jih ustvarili in jih še niste obdelali. Ko je vnos pošiljanja obdelan in pošiljka ustvarjena, se ta vnos pošiljanja ne prikaže več kot del zgodovine vnosov pošiljanja. Vnosi pošiljanja bodo po 30 dneh samodejno izbrisani s tega seznama.

Pogledate in/ali uredite lahko vse informacije o pošiljanju za vsak vnos pošiljanja (izberite Izbrišite/Uredite) ali izbrišite enega ali več vnosov pošiljanja v celoti (izberite Izbrišite). Prav tako lahko izberete možnost »Ponovite pošiljko«, s čimer ustvarite novo pošiljko z enakimi informacijami. Če morate znova natisniti dejanski vnos pošiljanja, ki je povezan z določeno pošiljko (v primeru izgube ali poškodbe izvirnika), izberite ustrezne vnose s seznama in nato izberite »Znova natisnite vnose«.

Nazaj na vrh

Ali lahko k vnosu pošiljanja dodam izvozno dokumentacijo?

Da, k vnosu pošiljanja lahko po potrebi dodate tudi izvozno dokumentacijo. Preprosto ustvarite ustrezno dokumentacijo preko postopka »Pošljite paket« in izberite »Natisnite in shranite vnos pošiljanja«. Če pa je treba izvozno dokumentacijo posodobiti pri obdelavi vnosa pošiljanja, te informacije lahko posodobi le uporabnik s pravicami do urejanja v celoti.

Izvozna dokumentacija je zahtevana pri pošiljkah iz ZDA ali Portorika.

Nazaj na vrh