od
  • UPS posluje: Motnje v izvajanju storitev zaradi koronavirusa... Več
  • Izvajanje storitev UPS v Indijo in iz nje... Več
Na osrednjo vsebino

Izvozna dokumentacija

Izvozna dokumentacija

UPS uporablja vašo uvozno in izvozno dokumentacijo za ustrezno prijavo vaše pošiljke carini tako v državi izvoza kot v državi uvoza. S temi informacijami si lahko pomagate pri postopku priprave dokumentacije.

Opomba: Za pošiljke med državami članicami Evropske unije izvozna dokumentacija ni zahtevana za carinjenje, kadar je poslano blago v prostem prometu. Za blago, ki ni v prostem prometu, boste morali pripraviti in priložiti trgovinski račun.

Za pošiljke z dokumentacijo

Dokument je na splošno opredeljen kot pisno, tipkano ali natisnjeno sporočilo brez tržne vrednosti.

Kadar pošiljate mednarodno dokumentacijo z UPS Express Envelope ali katero koli drugo ovojnino, morate izpolniti samo oznako pošiljke UPS. Običajno faktura ni potrebna.

Vsako ovojnico ali drug paket obravnavajte kot eno pošiljko.

Pisemske ovojnice + pametna oznaka

Za pošiljke, ki niso dokumentacija

Kadar predmeti v vaši mednarodni pošiljki niso dokumentacija, je po navadi skupaj z dokumentacijo pošiljke UPS zahtevan izvirnik in dve kopiji trgovinskega računa.

Paket + pametna oznaka + trgovinski račun

Kadar pošiljate več paketov istemu prejemniku, mora imeti samo glavni paket priloženo dokumentacijo pošiljke in tri izvode trgovinskega računa. Vsak dodaten paket mora imeti oznako z naslovom in oznako za sledenje storitev UPS Worldwide.

Za UPS Worldwide Express FreightSM je po navadi zahtevan izvirnik in dve kopiji fakture za stranko, skupaj z dokumentacijo pošiljke UPS. Kadar pošiljate več palet istemu prejemniku, mora imeti samo glavna paleta (1) priloženo dokumentacijo pošiljke (2) in tri izvode trgovinskega računa (3). Vsaka dodatna paleta mora imeti oznako z naslovom in oznako za sledenje storitev UPS Worldwide.

Stopite v stik z UPS za strokovno pomoč

Dodatna dokumentacija

Glede na naravo in vrednost vaše pošiljke in zaradi določenih pravil v namembni državi je lahko zahtevana še druga dokumentacija. V določenih državah je zahtevano potrdilo o poreklu za carinjenje.

Sorodne povezave

Predhodno obvestilo glede prehrambenih izdelkov, namenjenih za izvoz v ZDA in prevoz prek ZDA

Po novih predpisih Uprave ZDA za živila in zdravila (FDA) je zahtevanih več podatkov pri carinjenju uvoženih prehrambenih izdelkov po pravilih Urada ZDA za carinsko in mejno zaščito ter FDA.

Celotna vsebina predhodnega obvestila

Powered By OneLink