Sipko polnilo

Sipko polnilo se uporablja za zapolnjevanje praznih prostorov v paketih, ki vsebujejo lahke, nelomljive predmete. Primer sipkega polnila so trde kroglice iz ekspandiranega polistirena.

Uporaba sipkega polnila

Uporabite zadostno količino sipkega polnila iz trdih kroglic, da se vsebina pri tresenju škatle ne more premikati. Priporočamo, da škatlo napolnite nekoliko prekomerno, da upoštevate posedanje, do katerega pride med pošiljanjem. Prav tako priporočamo, da med vsebino in trde kroglice namestite ploščate kose valovite lepenke, da preprečite premikanje skozi trde kroglice.

Dodatna priporočila: Pri lomljivih predmetih zavijte vsak predmet posebej v več slojev folije (uporabite folijo z malimi ali velikimi zračnimi mehurčki oziroma peno) in ga namestite v priporočeni vsebnik za pošiljanje. Lomljivi predmeti morajo biti z ustrezno zaščito ločeni med sabo in od vogalov, stranic, vrha in dna škatle. Vsak predmet mora biti obdan vsaj z dvema palcema (5,08 cm) pakirnega materiala in položen najmanj dva palca (5,08 cm) stran od sten škatle. S tem preprečite poškodbe zaradi trkanja izdelkov med sabo in zaščitite vsebino pred udarci in tresljaji, ki lahko z zunanje strani škatle prehajajo na vsebino.

Sipko polnilo ni priporočljivo za uporabo s ploščatimi, ozkimi ali gostimi izdelki, ki lahko v notranjosti paketa zdrsnejo ali se prestavijo. Ker se lahko sipko polnilo tudi premakne ali posede med distribucijskim ciklom, lahko kakršno koli premikanje izdelka v paketu povzroči večje tveganje za nastanek poškodb.

Sipko polnilo, kot so trde kroglice iz ekspandiranega polistirena, lahko povzročijo nastanek statične elektrike in lahko poškodujejo elektronske naprave. Pri elektronskih napravah morate uporabiti antistatične trde kroglice. Uporabite plastične vrečke, folijo z zračnimi mehurčki ali drug material za ovijanje predmetov, da trde kroglice ne bodo mogle prodreti v dele blaga in povzročiti poškodb.