Stanje pri sledenju moje pošiljke je »V vozilu za dostavo«. Kdaj bom prejel(-a) svojo pošiljko?

Pošiljka je bila predana vozniku UPS za današnjo dostavo. Z izjemo letalskih pošiljk z zajamčenim časom dostave večino drugih pošiljk običajno dostavimo med 9.00 dop. in 7.00 pop. (včasih tudi pozneje) na stanovanjske naslove in do konca delovnih ur za poslovne naslove. UPS ne more načrtovati natančnih časov dostave znotraj navedenega termina. Vaš voznik bo znova poskusil naslednji delovni dan in še tretjič delovni dan zatem, v kolikor bo to potrebno. Kjer je to mogoče, bo vaša pošiljka prenesena na lokacijo UPS Access Point™ za prevzem. Glejte informacije v obvestilu UPS InfoNotice®, ki ga je pustil vaš voznik.

V ZDA in Kanadi lahko pošiljke, ki ne zahtevajo podpisa, voznik po lastni presoji pusti na varnem mestu. To lahko vključuje verando pred hišo, stranska vrata, zadnjo verando ali območje garaže. Pri dostavah na stanovanjski naslov, za katere je zahtevan podpis, lahko vključite navodila za voznika za primer, če nikogar ni doma. Npr. navedete lahko, naj pošiljko dostavi sosedu, ki bo doma. Če je zahtevan podpis odrasle osebe in pošiljatelj ne želi, da pošiljko pustimo pri sosedu, bomo pošiljko znova poskušali dostaviti naslednji delovni dan.