od
 • Motnje v izvajanju storitev zaradi koronavirusa ... Več
 • Pri pošiljkah, ki v sklopu storitev UPS Expedited in Worldwide Express Freight potujejo iz Evrope v ZDA, prihaja do zamud.... Več
Na osrednjo vsebino

Objave za razvijalce in posodobitve aplikacijskih programskih vmesnikov

julij 2021

Območni pribitek za velik paket (oceni/pošlji)

 • Območni LPS bo zdaj vplival na kvintalne storitve

Reforme IOSS in DDV za Evropsko unijo (pošiljanje)

 • Za IOSS številko bodo dodana nova polja
 • Ta sprememba podpira nove reforme DDV Evropske unije.

Posodobitev kompleta za razvijalce storitve Simple Rate (pošiljanje/ocenjevanje)

 • Dodatni elementi za storitev Simple Rate so bili premaknjeni v komplete za razvijalce storitev ocenjevanja in pošiljanja na UPS.com
 • Vključuje poslovna pravila in elemente preglednice XPath

april 2021

Območni pribitek za velik paket (oceni/pošlji)

 • Samo območja v ZDA
 • Ni bilo spremenjeno za vključitev storitve Hundredweight
 • Cene so odvisne od območja.

januarja 2021

Brexit pravila na Severnem Irskem: (Vse)

 • Spremembe poštnih številk za severnoirska mesta – začeti se morajo z BT.
 • Nov dodatek za API za pošiljanje in ocenjevanje: 551 - Čezmejna pristojbina za Veliko Britanijo

Odstrani ustno potrdilo (pošlji/oceni):

 • Podatkovni elementi ustnega potrdila o dostavi iz priročnika za razvijalce
 • Pri NRF/Rave bo ob uporabi tega dodatka prišlo do napake, če bo poslan po datumu odstranitve. Ni nove napake, vendar bo uporabljen generični dodatek, saj zadevni dodatek ni veljaven.
 • Sporočilo o novi napaki: 111262-Dodatek ni veljaven pri izbrani možnosti. Za nadomestitev prejšnjih sporočil o napakah

Številka EORI: (Pošlji)

 • Informacije o številki EORI lahko zdaj najdete v razdelku s pogostimi vprašanji v priročniku za razvijalce.
 • Številko EORI morate vnesti razdelek za dodatne komentarje na fakturi
 • Če številko EORI potrebujete za oznako, jo morate vnesti kot referenčno številko prve ali druge ravni paketa.

Referenčne številke je mogoče dodati na ravni paketa (pošlji):

 • Referenčno številko lahko na ravni paketa zdaj uporabite 5-krat.
 • Na oznaki bo navedeno prvih 2 referenčnih številk
  • Sistemi berejo zahteve od zgoraj navzdol

UPS Premier

Nova pogodbena storitev, ki bo v sklopu sistemov vidnosti zagotovila dodatno vidnost za ključne dogodke tranzita, specifične za zdravstvo. Za več informacij se obrnite na svojega prodajnega strokovnjaka

Dodana je bila nova funkcionalnost, ki je neodvisna od kategorije Premier

 • Kategorije
  • Silver
  • Gold
  • Platinum
 • Zahteve
  • Imeti mora tiskalnik RFID
  • Za kategorijo Silver je sprejemljiv samo jezik tiskalnika ZPL
  • Imeti mora pogodbo za specifično kategorijo
 • API-ji, na katere se nanašajo spremembe
  • Vmesnik za aplikacijsko programiranje za pošiljanje
  • Vmesnik za aplikacijsko programiranje za vrednotenje
  • Vmesnik za aplikacijsko programiranje za sledenje

Posodobitve julij 2020

API za pošiljanje – majhen paket

Izboljšave storitev ob koncu tedna

 • Uporabniki storitev podjetja UPS, ki pošiljajo v storitvi US Ground ali US 3 Day Select, bodo imeli možnost sobotne dostave svojih paketov na komercialni naslov, če je pot do izvornega/namembnega kraja v sklopu območja izvajanja storitev ob koncu tedna. Plačniku stroškov prevoza bo zaračunan novi pribitek za sobotno komercialno dostavo izven storitve Premium. Območje izvajanja storitev ob koncu tedna si lahko ogledate v API-ju za čas v tranzitu ali na UPS.com.  

Nove kode napak – kode napak si lahko ogledate v prilogi priročnika za razvijalce.

API za ocenjevanje – majhen paket  

Izboljšave storitev ob koncu tedna

 • Uporabniki storitev podjetja UPS, ki pošiljajo v storitvi US Ground ali US 3 Day Select, bodo imeli možnost sobotne ali nedeljske dostave svojih paketov na komercialni naslov, če je pot do izvornega/namembnega kraja v sklopu območja izvajanja storitev ob koncu tedna. Plačniku stroškov prevoza bo zaračunan novi pribitek za sobotno ali nedeljsko komercialno dostavo izven storitve Premium. Primernost za območje izvajanja storitev ob koncu tedna lahko preverite s pomočjo možnosti za oddajo zahteve za čas v tranzitu ali na UPS.com.   

Nove kode napak – kode napak si lahko ogledate v prilogi priročnika za razvijalce.

Priročnik za razvijalce spletne storitve Čas v tranzitu

Opis podpore za dostavo ob koncu tedna

 • Podpora za možnosti komercialne dostave v sklopu storitev 3day Select v soboto in nedeljo ter Ground.
 • Podpora za možnosti komercialne dostave v sklopu storitev 3 Day Select v nedeljo ter Ground.
 • Podpora za možnosti nedeljske dostave na stanovanjski naslov.

Vsebniki/elementi nove zahteve
/TimeInTransitRequest/SundayDeliveryInfoRequestIndicator

Vsebniki/elementi novega odziva
/TimeInTransitResponse/TransitResponse/ServiceSummary/
SundayDelivery
SundayDeliveryDisclaimer

Priročnik za razvijalce spletne storitve za prevzem paketov

Poslovanje ob koncu tedna

Cilji projekta „Poslovanje ob koncu tedna“ je ovrednotiti potrebo po razširitvi izvajanja prevzemov UPS z 6 dni na teden na sedem dni na teden na območju izvajanja storitev ob koncu tedna.
Uporabnik lahko na spletu izbere nedeljski prevzem (samo na območjih izvajanja storitev ob koncu tedna - WST).
Rešitve za podporo nedeljskega izvajanja storitve Ground (dostava in prevzem) vključujejo:

 • Izboljšanje odpošiljanja, načrtovanja poti in zmogljivosti razvrščanja
 • Podporo za spremembe postopka pošiljanja
 • Podporo za spremembe prevzema (načrtovan, pametni in na klic)
 • Zagotavljanje ustrezne vednosti za nedeljske količine
 • Podpora za spremembe fakturiranja, ki bo omogočila razširjeno poslovanje ob koncu tedna


Novi elementi
/PickupCreationResponse/WeekendServiceTerritory /PickupCreationResponse/WeekendServiceTerritory/SatWST /PickupCreationResponse/WeekendServiceTerritory/SunWST /PickupRateResponse/WeekendServiceTerritory /PickupRateResponse/WeekendServiceTerritory/SatWST /PickupRateResponse/WeekendServiceTerritory/SunWST

Quantum View® – Paket

julij 2020 Nove funkcije

 • API storitve Quantum View bo v evidencah blagovnega manifesta M1 in M2 za vse izdelke vključeval nova elementa: indikator sobotne komercialne dostave izven storitve Premium ter indikator nedeljske komercialne dostave izven storitve Premium

Posodobitve marec 2020

API za pošiljanje – majhen paket

Dogovorjene cene FRS
API za pošiljanje bo podpiral dogovorjene cene FRS za prevoz pošiljk

Nove opozorilne kode:
120395 Plačilni račun ni povezan z uporabniškim profilom na ups.com.
120396 V celoti objavljene tarife so bile vrnjene. Za to poštno številko ni bila najdena nobena stranka.


API za ocenjevanje – majhen paket

Dogovorjene cene FRS
API za ocenjevanje bo podpiral dogovorjene cene FRS za prevoz pošiljk

Nova opozorilna koda:
111671 Plačilni račun ni povezan z uporabniškim profilom na ups.com.

API za ocenjevanje – tovorni prevoz

Dogovorjene cene FRS
API za ocenjevanje kopenskega tovornega prevoza bo podpiral dogovorjene cene FRS za prevoz pošiljk.


julij 2019

Vtičnik za iskalnik lokacij

Vtičnik za iskalnik globalnih lokacij UPS je zdaj na voljo v kompletu za razvijalce API-ja iskalnika globalnih lokacij. Stranke se bodo za prenos kompleta za razvijalce API-ja iskalnika globalnih lokacij, ki vključuje vtičnik, morale prijaviti in pridobiti geslo za dostop. Vtičnik bo na voljo v vseh državah, v katerih je na voljo API iskalnika lokacij.

Prenesite vtičnik in komplet za razvijalce API-ja iskalnika globalnih lokacij

API za iskalnik lokacij (Locator)

Ta izboljšava vključuje naslednje izvorne evropske države API-ja iskalnika globalnih lokacij:

Izrael (IL), Rusija (RU), Ukrajina (UA) in Turčija (TR).

Vmesnik za aplikacijsko programiranje za pošiljanje

UPS Worldwide Economy je nova pogodbena, stroškovno učinkovita mednarodna odložena storitev za majhne pakete, namenjena upravljanju z vse večjimi potrebami čezmejnega e-trgovanja in pomoči trgovcem pri prodiranju na nove trge.

Začetno bo pogodbena storitev vključevala ZDA (US), Veliko Britanijo (GB), Kanado (CA), celinsko Kitajsko (CN) in PUR Hongkong, Kitajska (HK). Več držav bo dodanih septembra in januarja 2020.

januarja 2019

API za prevzem

Dodatki za programski vmesnik (API) za prevzem vključujejo možnost plačila z gotovino na Irskem in možnost sobotnega prevzema proti plačilu dodatnih stroškov na Irskem. Dodana je bila tudi razširitev možnosti poštnih številk v Argenitini za podporo 4 in 8-mestnih poštnih številk.

Vmesnik za aplikacijsko programiranje za vrednotenje

Posodobitve programskega vmesnika za določanje cen vključujejo podporo za težko blago pri vnosu izvornega in namembnega kraja z namenom izračuna časa v tranzitu.

Ime „Pribitek za velik paket“ smo spremenili v „Pribitek za nestandarden paket“ in ga s tem uskladili z Vodnikom po cenah in storitvah.

Dodatna podpora za sobotni prevzem za pošiljanje z UPS Worldwide Express Plus®, UPS Worldwide Express® in UPS Worldwide Saver® iz izvornih krajev znotraj ZDA v namembne kraje v 62 državah.

Vmesnik za aplikacijsko programiranje za pošiljanje

Posodobitve programskega vmesnika za pošiljanje vključujejo spremembo imena „Pribitek za velik paket“ v „Pribitek za nestandarden paket“ z namenom uskladitve z Vodnikom po cenah in storitvah.

Dodatna podpora za sobotni prevzem za pošiljanje z ®, UPS Worldwide Express® in UPS Worldwide Saver® iz izvornih krajev znotraj ZDA v namembne kraje v 62 državah.

Vmesnik za aplikacijsko programiranje za čas v prevozu

Posodobitve programskega vmesnika za določanje časa v tranzitu vključujejo podporo za težko blago, ko sta vnešena izvorni in namembni kraj.

Storitve tovornega prevoza LTL (manj od polnega tovornjaka) UPS Freight ponuja podjetje TFI International Inc., njegova pridružena podjetja ali enote (med drugim brez TForce Freight), ki niso povezane s podjetjem United Parcel Service, Inc. ali s katerim koli izmed njegovih pridruženih ali hčerinskih podjetij ali povezanih subjektov („UPS“). UPS ne prevzema nikakršne obveznosti v povezavi s storitvami tovornega prevoza LTL ali drugimi storitvami, ki jih ponujajo ali zagotavljajo podjetje TFI International Inc. ali njegova pridružena podjetja, enote, hčerinska podjetja ali povezani subjekti.