Pogoji storitve UPS My Choice

(1) Pogoji. Vašo uporabo storitev UPS My Choice® („Storitev“) določajo pričujoči Pogoji izvajanja storitev (vključno s kakršnimi koli dodatno veljavnimi pogoji, navedenimi spodaj) („Pogoji“) ter naslednji dokumenti, ki so izrecno vključeni v te Pogoje s to referenco, in ki veljajo v vseh primerih, razen v kolikor jih ne spremenijo pričujoči Pogoji:

 • dokument(i) za specifično lokacijo ali državo, ki vsebuje(jo) opise storitev UPS® za pošiljanje majhnih paketov in tovorov, ki so na voljo v vaši državi;
 • UPS tarifa/pogoji za uporabo tovrstnih storitev („Pogoji uporabe UPS “)1;
 • veljavni vodnik po tarifah in storitvah UPS ali vodnik po storitvah in cenah („UPS Vodnik“)2; (Opomba: skupno ime za UPS Vodnik in Pogoje uporabe UPS je „Tarife“).
 • Pogodba o tehnologiji družbe UPS3;
 • opis storitve, ki je na voljo na domači strani storitve UPS My Choice® 4 in velja v času izvajanja storitve; in
 • Izjava o zasebnosti UPS5.

1. Oglejte si Pogoje uporabe UPS

2. Oglejte si UPS Vodnik

3. Ogled Pogodbe o tehnologiji UPS

4. Domača stran UPS My Choice®

5. Ogled izjave o zasebnosti UPS

Skupno ime za tovrstne dokumente, ki opisujejo Storitev in storitve UPS, Pogoje uporabe UPS, UPS Vodnik, Pogodbo o tehnologiji UPS in Izjavo o zasebnosti UPS je „Veljavni pogoji“. Za katerega koli izmed teh Veljavnih pogojev, pa tudi za skupino pogojev ali del katerega koli izmed njih, so možne spremembe brez predhodnega obvestila. Za vašo uporabo Storitve izrecno veljajo vse določbe o arbitraži, ki so vključene v Veljavne pogoje, in ki veljajo za katero koli in vse zahteve na podlagi ali v povezavi s storitvami UPS.

Izrecno potrjujete, da ste pregledali, razumeli in da soglašate s Pogoji ter se strinjate z njihovo vpeljavo. V primeru navzkrižja med temi Pogoji in drugimi deli Veljavnih pogojev, bodo glede Storitve veljali ti Pogoji. V odvisnosti od lokacije ali države, kjer je pošiljka oddana UPS-u v prevoz, termin „UPS“ pomenil veljavno podjetje, določeno v relevantnih Veljavnih pogojih. UPS lahko sodeluje s podizvajalci (npr. drugimi prevozniki, ki jih pooblasti UPS) za izvajanje storitev in pogodb, tako v imenu UPS, kot v imenu svojih uslužbencev, agentov in podizvajalcev. Za vse izmed njih veljajo pričujoči Pogoji.

Potrjujete, da ste na vaši lokaciji ali državi nad zakonsko mejo starosti za soglasje ter da imate popolno pravno sposobnost. Z uporabo Storitve se strinjate s temi Pogoji. Nekatere izmed funkcij Storitve niso na voljo na vseh lokacijah in državah, v katerih deluje UPS. Specifične storitve v okviru UPS My Choice®, ki so del Storitve, so navedene ob vpisu v vaš račun UPS My Choice®. Ti Pogoji veljajo za vse vidike Storitve, ki jih UPS ponuja na vaši lokaciji ali v državi, v kateri prebivate. Če delujete kot potrošnik, ti Pogoji morebiti ne vplivajo na vaše zakonske pravice, ki se jim ne morete odpovedati v skladu z veljavnim zakonom (če obstajajo).

UPS lahko obvestite o svojih prednostnih nastavitvah glede komunikacije („Prednostne nastavitve komunikacije“) tako, da posodobite profil svojega UPS računa in s tem izrazite svoje prednostne nastavitve glede komunikacije, ali tako, da sledite navodilom, navedenim v Izjavi o zasebnosti UPS.

(2) Pooblastilo in soglasje.

 1. Splošno. Z uporabo Storitve za paket izjavljate in zagotavljate, da (i) imate pooblastilo pošiljatelja, ki vam dovoljuje spremembo pošiljateljevih navodil za dostavo, vključno s spremembo dostave paketa na drug naslov, pooblastilom sprostitve paketa, odložitvijo dostave, spremembo storitve ali ravni storitve, ki jo je izbral pošiljatelj, spremembo načrta dostave in prejetjem vnaprejšnjega obvestila in informacij o dostavi paketa ter (ii) ste pridobili vsa druga pooblastila, dovoljenja in soglasja, potrebna za naročanje, uporabo ali prejemanje koristi iz Storitve v skladu s temi Pogoji.
 2. Pooblastilo za dostavo sosedu. Funkcija dostave sosedu v okviru storitve UPS My Choice® omogoča dostavo vaših paketov vašemu sosedu, ki biva na kratki/omejeni razdalji od izvornega dostavnega naslova. UPS lahko po lastni in neomejeni presoji upošteva ali ne upošteva zahteve za storitev dostave sosedu. Če za paket izberete možnost dostave sosedu (če to omogoča UPS na lokaciji ali v državi, v kateri prebivate), veljajo naslednja določila: Prosili vas bomo za naslednje osebne podatke vašega soseda: Ime in naslov Strinjate se, da morate izbranega soseda obvestiti, da bodo njegovi osebni podatki obdelani z namenom dostave vaših paketov, ter pridobiti njegovo soglasje, preden UPS posredujete njegovo ime, naslov, elektronski naslov in/ali telefonsko številko (kjer je to potrebno) in UPS-u dovolite, da z njim komunicira; obenem izjavljate in zagotavljate, da vas sosed pooblašča za deljenje tovrstnih podatkov. Za posredovane podatke, vključno s podatki o svojem sosedu, ste odgovorni sami. Prav tako morate izbranega soseda obvestiti, da (i) je UPS upravljavec tovrstnih sosedovih osebnih podatkov, ki jih bo UPS uporabil za zgoraj navedeni namen in da (ii) bo imel izbrani sosed pravico do dostopa in popravka svojih osebnih podatkov. V kolikor prejmemo z vaše strani ali s strani vašega soseda obvestilo, naj se vaši paketi ne dostavljajo več k vašemu sosedu, bomo pri UPS sprejeli razumne ukrepe, ki nam bodo tedaj na voljo, da ugodimo vaši zahtevi.
 3. Pooblastilo za sprostitev pooblaščene pošiljke Funkcija sprostitve pooblaščene pošiljke v okviru storitve UPS My Choice® vam omogoča, da UPS preko spleta pooblastite za dostavo paketov brez podpisa ob predaji v primerih, ko vas ne bo doma, da bi se podpisali. Z izbiro storitve za sprostitev pooblaščene pošiljke UPS izrecno pooblaščate, da pošiljke, naslovljene na vas, sprosti na vašem naslovu, ko ni na voljo nikogar, ki bi bil prisoten ob dostavi, obenem pa izjavljate in zagotavljate, da ste ustrezno pooblaščeni za odložitev paketa na izbrani lokaciji. UPS bo izvedel samo en poskus dostave in pri tem ne bo pridobil podpisa. Zapis o dostavi UPS predstavlja zadostno dokazilo o dostavi. Z izbiro storitve za sprostitev pooblaščene pošiljke sprejemate sprostitev pošiljke na naslovu, s katerim ste se strinjali. Obenem sprejemate vso posledično odgovornost in obveznost v primeru nobene izgube ali poškodovanja paketa, pa tudi nobene izgube ali poškodovanja, ki bi ju paket utegnil povzročiti tudi tretjim osebam, po sprostitvi na naslovu. UPS lahko po lastni in neomejeni presoji upošteva vašo zahtevo za sprostitev pooblaščene pošiljke (lahko jo zavrne, npr. zaradi pogojev dostave, kot so neugodne vremenske in varnostne razmere). Sprostitev pooblaščene pošiljke morebiti ni na voljo, če pošiljatelj navede, da je za paket potreben podpis polnoletne osebe, ali če pošiljatelj storitve ni vključil med možnosti dostave.
 4. Pooblastitev člana gospodinjstva.  Funkcija za pooblastitev člana gospodinjstva v okviru storitve UPS My Choice® vam omogoča, da prednosti UPS My Choice® delite z drugimi člani vašega gospodinjstva. Član gospodinjstva je oseba, ki prebiva na istem naslovu kot vi, ima isti priimek kot vi in je bodisi vaš sorodnik ali zakonski partner. Kolikor to omogoča UPS na vaši lokaciji ali v državi, v kateri prebivate, lahko člana gospodinjstva, ki prebiva na prvotnem domačem naslovu, povezanim z vašim naslovom v okviru storitve UPS My Choice®, vključite v vaše članstvo pri UPS My Choice®. Z uporabo Storitve za paket izjavljate in zagotavljate, da vas člani gospodinjstva, ki so povezani z vašim članstvom, pooblaščajo za dokončanje aktivnosti, vezane na pošiljke, namenjene prevzemu s strani članov gospodinjstva, vključno z ogledom napredovanja pošiljk, nastavljanjem opozoril o dostavi in določanjem navodil za dostavo. Strinjate se, da morate od članov vašega gospodinjstva pridobiti soglasje, preden jih lahko dodate v vaše članstvo pri storitvi UPS My Choice® in s tem delite njihova imena in naslov(e) z UPS.
 5. Pooblastitev za odložitev na lokaciji Funkcija za pooblastitev za odložitev na lokaciji v okviru storitve UPS My Choice® vam omogoča, da določite lokacije, na katerih naj naš voznik odlaga vaše pakete. Če to omogoča UPS na vaši lokaciji ali v državi, v kateri prebivate, se ob izbiri storitve za odložitev na lokaciji in določanju specifične osebe, pri kateri naj bo paket odložen, ali ob izbiri storitev za dostavo sosedu ali sprostitvijo s pooblaščenim podpisom strinjate, da odložitev paketa v skladu z vašimi navodili pomeni njegovo dostavo. Obenem sprejemate odgovornost za kakršno koli izgubo ali poškodovanje paketa, pa tudi za kakršno koli izgubo ali poškodovanje, ki bi ju paket utegnil povzročiti tudi tretjim osebam, po njegovi sprostitvi v skladu z vašimi navodili ali, v primeru storitve sprostitve s pooblaščenim podpisom, po presoji prevzemnika. Storitev odložitve na lokaciji morebiti ni na voljo, če pošiljatelj navede, da je za paket potreben podpis polnoletne osebe, ali če pošiljatelj storitve ni vključil med možnosti dostave.

(3) Pristojbine in stroški. Strinjate se s plačilom vsakršnih veljavnih pristojbin in stroškov, povezanih s Storitvijo, ki lahko vključujejo transakcijske pristojbine za vsak paket ali v skladu z vašimi izraženimi željami glede določenih Storitev, vključno (neomejeno in kolikor je to mogoče na vaši lokaciji ali v državi, v kateri prebivate) s storitvami dostave paketa na drug dan, dostave paketa na drug naslov, ponovne dostave na vaš naslov, treh poskusov dostave na vaš naslov ter podobnih storitev, ki jih lahko UPS po lastni in neomejeni presoji ponuja na vaši lokaciji ali v državi, v kateri prebivate. Če je v okviru katerih koli izmed zahtevanih storitev potrebna dostava paketa izven prvotno določenega območja dostave izvornega naslova prevzemnika (naslova za dostavo, ki ga je izvorno določil pošiljatelj), se obračunajo dodatni stroški prevoza. Eventualni stroški prevoza se izračunajo po veljavni ceni med izvornim prejemnikovim naslovom in spremenjenim naslovom, njihova vsota pa bo navedena v povezavi z vašo zahtevo.

Zaradi narave Storitve izvorni čas zajamčenih dostav in zajamčenih storitev UPS/zajamčenega vračila denarja (kolikor je to mogoče na vaši lokaciji ali v državi, v kateri prebivate) ne bo veljal za pakete v okviru Storitve. UPS lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila spreminja pristojbine in/ali stroške, ki veljajo za Storitve, razen v primerih, ko je obveščanje zahtevano z zakonom. Dodatne pristojbine ali stroški ne bodo preračunani za pakete, za katere podjetje UPS ni moglo izvesti zahtevanih storitev.

Če želite izbrati Storitve UPS, ki so na voljo na vaši lokaciji ali v državi, v kateri prebivate, in ki vključujejo dodatne pristojbine in/ali stroške, lahko svojemu računu UPS dodate številko kreditne kartice ali drug način plačila tako, da se prijavite preko www.ups.com6, odprete nastavitve svojega profila in izberete Možnosti plačila. UPS pooblaščate, da samodejno bremeni plačilno kartico ali drugi izbrani način plačila v razdelku Možnosti plačila na vašem računu UPS za vse veljavne pristojbine ali stroške ter da za tovrstne vsote, ko nastanejo, še naprej bremeni isti način plačila, dokler ne prekličete pooblastila. Način plačila lahko spremenite ali svoje pooblastilo prekličete tako, da izberete razdelek Možnosti plačila na profilu vašega računa UPS ter določite želene spremembe. Za obdelavo sprememb ali za preklic vašega plačilnega pooblastila bomo morebiti potrebovali največ 10 koledarskih dni.

6. Obiščite ups.com

(4) Dostaviti na lokacijo UPS Access Point®. Lokacija UPS Access Point® je neodvisno upravljano podjetje v neodvisni lasti, ki ga imenuje UPS in kjer lahko prevzemniki ali drugi prejemniki prejemajo dostave paketov (kolikor je to mogoče na vaši lokaciji ali v državi, v kateri prebivate).

Za pakete, ki so lahko sprejeti za dostavo na lokaciji UPS Access Point®, veljajo omejitve, vključno z in brez vsakršnih omejitev glede teže in velikosti, pa tudi dejanske in označene vrednosti, kakor določa Vodnik po lokacijah UPS Access Point®7. Pred sprostitvijo pošiljke na lokaciji UPS Access Point® vam ali drugemu pooblaščenemu prejemniku, boste morali vi ali pooblaščeni prejemnik morebiti predložiti zadostno potrdilo prevzemnikovega imena in naslova ter osebni dokument pooblaščenega prejemnika, vključno z državnimi identifikacijskimi dokumenti, v obsegu, dovoljenim z veljavno zakonodajo. Vsi tovrstni podatki, posredovani podjetju UPS, bodo uporabljeni v skladu z Obvestilom o zasebnosti UPS. Čeprav nekatere jurisdikcije tega ne zahtevajo v skladu z veljavno zakonodajo, v primerih, ko se pošiljka sprosti drugemu pooblaščenemu prejemniku (in ne vam), izjavljate in zagotavljate, da boste pridobili soglasje pooblaščenega prejemnika in ga obvestili, da bodo vsi osebni podatki, posredovani podjetju UPS, obdelani z namenom preverjanja identitete in pooblastila, pri čemer bodo lahko preneseni iz države, v kateri jih je podjetje UPS prvotno zbralo.

Ne glede na navedeno lokacije UPS Access Point® obiskujete na lastno odgovornost. Za vsakršno odgovornost podjetja UPS za izgubljene, poškodovane ali pozno dostavljene pakete, poslane na lokacijo UPS Access Point®, veljajo omejitve, določene v pričujočem dokumentu in v Veljavnih pogojih. Ob zahtevi za zadržanje za prevzem na lokaciji UPS Access Point® bodo paketi zadržani deset (10) dni (razen v ZDA, Kanadi, Mehiki in Portoriku, kjer bodo zadržani sedem (7) dni), preden bodo vrnjeni pošiljatelju (oceno stroškov prevoza bo prejel pošiljatelj, če bodo paketi vrnjeni njemu).

(5) Uporaba podatkov. Za članstvo v storitvi UPS My Choice® boste morebiti podjetju UPS ali njegovemu izvajalcu storitev morali posredovati nekatere osebne podatke z nameni, določenimi in skladnimi z Obvestilom o zasebnosti UPS. Z včlanitvijo soglašate z zbiranjem in uporabo vaših osebnih podatkov v ta namen.

Strinjate se, da lahko UPS, druga podjetja v mednarodni skupini UPS in tretji izvajalci storitev, ki jih pooblašča UPS (vključno s podjetji, ki se morebiti nahajajo izven države, v kateri prebivate in/ali lokacijami ali državami, ki ne nudijo enake ravni varstva podatkov kot vaša lokacija ali država, ali lokacijami ali državami, v katerih je pošiljka podjetju UPS oddana v prevoz), uporabljajo vse podatke, ki ste nam jih posredovali z namenom omogočanja storitve set forth UPS My Choice® vam ter z nameni, določenimi in skladnimi z Obvestilom o zasebnosti UPS. Pravice, ki jih imate, lahko uveljavljate tako, da stopite v stik s podjetjem UPS, v skladu z navodili v Obvestilu o zasebnosti UPS.

(6) Članstvo v storitvi UPS My Choice®. Razpoložljive funkcije članstva v UPS My Choice® so odvisne od lokacije vašega prebivališča, načina vaše včlanitve, vaših posredovanih podatkov in vašega strinjanja z veljavnimi pogoji uporabe. Posledično lahko UPS omeji dostop do nekaterih Storitev (npr. lahko da bo vaša storitev omejena le na prejemanje elektronskih obvestil o dostavi paketov). Morebiti vas bomo prosili, da nam za omogočanje dostopa do vašega članstva v UPS My Choice® ali nekaterih storitev UPS My Choice® (npr. spremembe dostavnega naslova) zagotovite zadostna dokazila o vaši identiteti.

Storitev lahko prenehate uporabljati kadar koli in vaše članstvo v UPS My Choice® prekinete s prijavo v vaš račun UPS My Choice®, dostopom do vaših prednostnih nastavitev UPS My Choice®, klikom na Upravljanje z mojim članstvom (članstvi) in izborom preklica vašega članstva (ali članstev). Vaše članstvo v UPS My Choice® lahko prekličete tudi tako, da pokličete na številko UPS storitve za stranke, ki je objavljena na www.ups.com.

(7) Omejitve odgovornosti. V NAJVEČJEM OBSEGU, DOVOLJENEM Z VELJAVNO ZAKONODAJO, PODJETJE UPS NE ODGOVARJA ZA KAKRŠNE KOLI IZGUBE, ZAHTEVE, ODGOVORNOSTI ALI POŠKODBE, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA NEPOSREDNO, POSREDNO, POSLEDIČNO, POSEBNO ALI EKSEMPLARIČNO ODŠKODNINO, BODISI NA PODLAGI POGODBE ALI KOT DRUGAČNA POSLEDICA („IZGUBA“) NUDENJA STORITVE ALI NEUSPEHA PRI NUDENJU STORITVE S STRANI UPS, VKLJUČNO S SLEDENJEM NAVODILOM PREVZEMNIKA, NEUSPEŠNIM SLEDENJEM NAVODILOM PREVZEMNIKA, DOSTAVO V SKLADU ALI V NASPROTJU Z NAVODILI PREVZEMNIKA, NAPAČNO DOSTAVO ALI POZNO DOSTAVO. V NAJVEČJEM OBSEGU, DOVOLJENEM Z VELJAVNO ZAKONODAJO, BO ODGOVORNOST PODJETJA UPS V ZVEZI S STORITVIJO, VKLJUČNO Z ODGOVORNOSTJO ZA IZGUBO ALI POŠKODOVANJE PAKETA ALI POZNO DOSTAVO, OMEJENA V SKLADU Z VELJAVNIMI ZAKONI. UPS NE SPREJEMA ODGOVORNOSTI ZA ČISTO GOSPODARSKE IZGUBE, NPR. STROŠKE NADOMESTNIH PREVOZNIH SREDSTEV, IZGUBO DOBIČKA, IZGUBO POSLOVNIH PRILOŽNOSTI ALI IZGUBO PRIHODKA. ZAJAMČENA STORITEV UPS/ZAJAMČENO POVRAČILO DENARJA (KOLIKOR TO OMOGOČA UPS NA VAŠI LOKACIJI ALI V DRŽAVI, V KATERI PREBIVATE) NE VELJA ZA PAKETE V OKVIRU STORITEV UPS MY CHOICE®, VKLJUČNO Z VSAKRŠNIMI SPREMEMBAMI RAVNI STORITEV. PODJETJE UPS BO O VSEH ZAHTEVAH GLEDE IZGUB ALI ZAMUD OBVEŠČENO V SKLADU Z TARIFO IZVORNEGA POŠILJATELJA ALI PREVZEMNIKA, KJER TO ZAHTEVA VELJAVNA ZAKONODAJA.

V NAJVEČJEM OBSEGU, DOVOLJENEM Z VELJAVNO ZAKONODAJO, PODJETJE UPS NE ODGOVARJA ZA IZGUBE, KI (I) NISO POSLEDICA MALOMARNOSTI PODJETJA UPS ALI (II) SO POSLEDICA VIŠJE SILE (KAKOR TO OPREDELJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA).

V NAJVEČJEM OBSEGU, DOVOLJENEM Z VELJAVNO ZAKONODAJO, PODJETJE UPS V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJA ZA KAKRŠNE KOLI IZGUBE, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA IZGUBE, KRAJE, SPREMEMBE, NEPOOBLAŠČEN DOSTOP ALI PRIDOBITEV VAŠIH OSEBNIH PODATKOV, PRAV TAKO PA NE ODGOVARJA ZA KAKRŠNO KOLI DRUGO KRŠITEV VARNOSTI, GROŽNJO ALI INCIDENT V ZVEZI Z VAŠIMI OSEBNIMI PODATKI, TUDI S STRANI TRETJIH OSEB, KI SO POSLEDICA ZLORABE ALI OSLABITVE VARNOSTI OSEBNIH PODATKOV (VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA VARNOST ŠIFER ZA DOSTOP ALI INFORMACIJE O POČITNICAH), KI JIH PODJETJU UPS POSREDUJETE, DA VAM LAHKO NUDI STORITVE.

STORITEV, KI JO UPS OMOGOČA V SKLADU S TEMI POGOJI, JE PONUJENA „KAKRŠNA JE, Z VSEMI NAPAKAMI“. HKRATI PODJETJE UPS GLEDE TOVRSTNE STORITVE NE DAJE IZRECNIH ALI IMPLICITNIH ZAGOTOVIL. BREZ OMEJEVANJA SPLOŠNE VELJAVNOSTI ŽE OMENJENEGA IN V NAJVEČJEM OBSEGU, DOVOLJENEM Z VELJAVNO ZAKONODAJO, PODJETJE UPS IZRECNO ZAVRAČA VSA JAMSTVA, KAR MED DRUGIM VKLJUČUJE VSAKRŠNA JAMSTVA ALI POGOJE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, ZADOVOLJIVO KAKOVOST, ODSOTNOSTI KRŠITVE PRAVIC TRETJIH OSEB ALI PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN V POVEZAVI S STORITVAMI, PONUJENIMI V SKLADU S TEMI POGOJI TER V OKVIRU VSEH POVEZANIH NASVETOV, DIAGNOZ IN REZULTATOV. SPREJEMATE IN SE STRINJATE, DA PODJETJE UPS NE ODGOVARJA ZA KAKRŠNO KOLI NAPAKO, OPUSTITEV, NEIZPOLNITEV, POMANJKLJIVOST ALI NESKLADNOST V POVEZAVI S STORITVIJO.

TI POGOJI VAM PODELJUJEJO SPECIFIČNE ZAKONSKE PRAVICE. MOREBITI IMATE TUDI DRUGE PRAVICE, KI SE RAZLIKUJEJO MED POSAMEZNIMI JURISDIKCIJAMI. STRINJATE SE IN POTRJUJETE, DA SO OMEJITVE IN IZJEME ODGOVORNOSTI IN JAMSTEV, KI SO ZAGOTOVLJENE V TEH POGOJIH UPORABE, POŠTENE IN RAZUMNE.

(8) Pravna skladnost in nadomestila. V času vaše uporabe Storitve in pri izbiri katere koli izmed njenih funkcij (vključno, vendar brez kakršnih koli omejitev glede storitve dostave pošiljk sosedu) ali pri uporabi prednostnih nastavitev komunikacije, vseskozi delujte skladno z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi, zahtevami podjetja UPS, veljavnimi za Storitev, temi Pogoji in Veljavnimi pogoji. V največjem obsegu, dovoljenim z veljavno zakonodajo, se strinjate, da boste ščitili in zagotovili nadomestilo pošiljatelju in podjetju UPS, pa tudi matični družbi podjetja UPS in povezanim družbam, njihovim uradnikom, direktorjem, zaposlenim, agentom ter njihovim naslednikom in pooblaščencem, in navedene stranke odvezali odgovornosti za vsakršne zahteve, terjatve, stroške, odgovornosti, pravna sredstva, postopke izvršbe in tožbe, ki so posledica ali vezane na vašo neustrezno ali malomarno uporabo Storitve ali izbranih prednostnih nastavitev UPS My Choice®, vključno, na primer (vendar brez vsakršnih omejitev), glede pošiljk za dostavo sosedu, vašo neskladnostjo z veljavnimi zakoni, predpisi ali zahtevami UPS, ki veljajo za Storitev, ali vašim nespoštovanjem pričujočih Pogojev ali Veljavnih pogojev.

(9) Spremembe; Preklic. V največjem obsegu, dovoljenem z veljavno zakonodajo, lahko podjetje UPS kadar koli zgolj in popolnoma po svoji presoji ter brez predhodnega obvestila (a) spremeni ali posodobi Veljavne pogoje, (b) v celoti ali delno spremeni, začasno prekine in/ali prekliče Storitev, ne da bi bilo pri tem odgovorno vam ali tretjim osebam, (c) zaračuna, opusti, zmanjša in/ali drugače spremeni vsakršne pristojbine, povezane s Storitvijo in/ali (d) ponudi priložnosti nekaterim ali vsem uporabnikom Storitve. V kolikor se podjetje UPS odloči za tovrstna dejanja, se lahko s spremembami strinjate ali pa stopite v stik z UPS in sporočite svoje nestrinjanje. Ta komunikacija bo sprejeta kot obvestilo o preklicu, ob čemer boste takoj prenehali z uporabo Storitve. V kolikor boste z uporabo Storitve nadaljevali (vključno z vsakršno uporabo Storitve po prejetem obvestilu o nestrinjanju z vaše strani), bo to pomenilo vaše strinjanje s tovrstnimi spremembami. Če podjetje UPS opusti, zmanjša in/ali drugače spremeni kakršne koli pristojbine, povezane s Storitvijo (Storitvami), pri tem niste upravičeni do kakršnih koli celotnih ali delnih popustov, povračil in/ali drugih povrnitev, ki bi bile posledica tovrstne opustitve, zmanjšanja in/ali sprememb. UPS si pridržuje pravico do zavrnitve poskusa nudenja Storitve če ugotovi, da bi slednje ogrozilo podjetje UPS, njegove zaposlene, operacije ali tretje osebe.

(10)Neodvisnost določb. Če se katera koli določba teh Pogojev izkaže za nično, nezakonito, neveljavno ali neizvršljivo v skladu s sodno odredbo ali sklepom (ali drugim razlogom s pravnimi posledicami), bo(do) tako(e) določba(e) (i) obravnavana(e) kot določba(e), ki zahteva(jo) najmanjšo potrebno stopnjo spremembe, da bo(do) izvršljiva(e) v skladu z veljavnim zakonom v specifičnem primeru ali v povezavi z dano odredbo, sklepom ali razlogom, ali (ii) v danem primeru ali v povezavi z dano odredbo, sklepom ali razlogom ločeno(a) po izbiri in lastni presoji podjetja UPS, pri čemer bodo ostali Pogoji še naprej v celoti veljavni v največjem obsegu, dovoljenem z veljavno zakonodajo. Zaradi jasnosti vse spremembe in/ali razdružitve Pogojev v tem Oddelku veljajo zgolj za osebe, vpletene v zadevo, o kateri je izražena sodna odredba ali druga odločitev, po kateri velja eden ali več izmed teh Pogojev za nične, nezakonite, neveljavne ali neizvršljive; v vseh drugih primerih veljajo ti Pogoji brez sprememb ali razdružitev v skladu s tem razdelkom.

(11) Odpoved zaščiti v skladu z zakoni poštne tajnosti. Sprejemate, da se lahko pri nekaterih možnostih dostave, ki so na voljo kot del Storitve, informacije pod zaščito zakonov poštne tajnosti, veljavnih v vaši jurisdikciji, razkrijejo tretjim osebam (npr. sosed, ki prejme paket, naslovljen na vas, lahko izve, da ste prejeli paket od določenega pošiljatelja). V kolikor vaša uporaba Storitve nujno pomeni, da se lahko informacije pod zaščito katerega koli izmed veljavnih zakonov poštne tajnosti glede paketov, naslovljenih na vas, razkrijejo tretjim osebam, zaradi vaših navodil za dostavo (ali pa se to zgodi nenamerno), se glede tovrstnih paketov, naslovljenih na vas, z izborom te funkcije Storitve odrekate zaščiti teh zakonov poštne tajnosti v največjem obsegu, dovoljenem z zakonom.

Dodatna določila za posamezne države

(12) Francija.  Če Storitev uporabljate v Franciji:

Pravica do odstopa.  V skladu s členom L. 121-21-8, 12 francoskega zakonika o varstvu potrošnikov nimate pravice do odstopa.

Jurisdikcija. Če Storitev uporabljate kot potrošnik, se vsi spori in zahteve med strankama posredujejo sodiščem, določenim s pogoji veljavne zakonodaje. V vseh ostalih primerih se strinjate, da se vsi spori in zahteve med strankama posredujejo sodiščem v Parizu. Obveščeni ste, da boste lahko v vsakem primeru primorani uporabiti konvencionalno mediacijo ali kakršen koli drug program reševanja sporov.


(13) Nemčija.
Če Storitev uporabljate v Nemčiji:

Splošno. Razen v primerih preusmeritve dostave paketa na drug naslov, spremembe storitve ali ravni storitve, ki jo je izbral pošiljatelj, Razdelek (2)a ne velja za potrošnike, ki Storitev uporabljajo za namene, ki niso poslovni, trgovski ali poklicni.

Pooblastilo za sprostitev pooblaščene pošiljke Razdelek (2)c ne velja za potrošnike v Nemčiji, nadomešča pa ga naslednje določilo:

S funkcijo sprostitve pooblaščene pošiljke v okviru storitve UPS My Choice®, lahko podjetje UPS preko spleta pooblastite, da pakete dostavlja brez podpisa ob odložitvi. Z izbiro storitve sprostitve pooblaščene pošiljke pooblaščate UPS, da na vašem naslovu sprošča pakete, naslovljene na vas, v kolikor ni ob dostavi na voljo osebe, ki bi jih prejela, ter sprejemate, da ste ustrezno pooblaščeni, da lahko dovolite oddajo paketa na izbrani lokaciji. UPS bo izvedel samo en poskus dostave in pri tem ne bo pridobil podpisa. Z izbiro storitve za sprostitev pooblaščene pošiljke sprejemate sprostitev pošiljke na naslovu, s katerim ste se strinjali. Obenem sprejemate vso posledično odgovornost in obveznost v primeru nobene izgube ali poškodovanja paketa, pa tudi nobene izgube ali poškodovanja, ki bi ju paket utegnil povzročiti tudi tretjim osebam, po sprostitvi na naslovu. Podjetje UPS se bo po najboljših močeh potrudilo upoštevati vašo zahtevo za sprostitev pooblaščene pošiljke (lahko jo bo zavrnilo zaradi okoliščin dostave, kot so neugodne vremenske in varnostne razmere). Sprostitev pooblaščene pošiljke morebiti ni na voljo, če pošiljatelj navede, da je za paket potreben podpis polnoletne osebe, ali če pošiljatelj storitve ni vključil med možnosti dostave.

Pooblastilo za odložitev na lokaciji Razdelek (2)e ne velja za stranke v Nemčiji, nadomešča ga naslednja določba:

Funkcija odložitve na lokaciji v okviru storitve UPS My Choice® vam omogoča izbiro lokacij, na katerih naj naš voznik odloži vaš paket. Kolikor to omogoča UPS na vaši lokaciji ali v državi, v kateri prebivate, v primeru, da izberete storitev odložitve na lokaciji in določite, naj se paket odda določeni osebi, ali če izberete storitev dostave sosedu ali sprostitev s pooblaščenim podpisom, sprejmete odgovornost za kakršno koli izgubo ali poškodovanje paketa, kakor tudi za kakršno koli izgubo ali poškodovanje, ki nastane zaradi paketa, tudi v škodo tretjih oseb, ko se paket sprosti v skladu z vašimi navodili ali, v primeru storitve sprostitve s pooblaščenim podpisom, po presoji prevzemnika. Storitev odložitve na lokaciji morebiti ni na voljo, če pošiljatelj navede, da je za paket potreben podpis polnoletne osebe, ali če pošiljatelj storitve ni vključil med možnosti dostave.

Uporaba podatkov za dostavljanje na lokacijo UPS Access Point®. Vsakršni podatki, posredovani UPS v povezavi z Razdelkom (4), bodo uporabljeni v skladu z uredbami o varstvu podatkov nemške poštne službe (Postdienste Datenschutzverordnung).

Omejitve odgovornosti. Razdelek (7) (Omejitve odgovornosti) ne velja za stranke v Nemčiji, nadomeščajo pa ga naslednje določbe:

UPS ne odgovarja za kakršno koli izgubo, zahtevo, odgovornost ali škodo, vključno, vendar ne omejeno na neposredno, posredno, posledično, posebno ali eksemplarično odškodnino, bodisi na podlagi pogodbe, ali kot drugačno posledico („Izguba“) nudenja ali neuspeha pri nudenju Storitev s strani UPS, vključno s sledenjem navodilom prevzemnika, neuspešnim slednjem navodilom prevzemnika, dostavo v skladu ali nasprotju z navodili prevzemnika ali pozno dostavo. V največjem dovoljenem obsegu v skladu z veljavnim zakonom je odgovornost podjetja UPS v povezavi s Storitvijo, vključno z odgovornostjo za izgubo ali poškodovanjem paketa ali pozno dostavo, omejena v skladu z Veljavnimi pogoji. UPS ne sprejema odgovornosti za čiste gospodarske izgube, npr. stroške kakršnih koli nadomestnih prevoznih sredstev, izgubo dobička, izgubo poslovnih priložnosti ali izgubo prihodka. Zajamčena storitev UPS/Zajamčeno povračilo denarja (kolikor to omogoča UPS na vaši lokaciji ali v državi, v kateri prebivate) ne velja za pakete v okviru storitev UPS My Choice®, vključno z neomejenimi spremembami ravni storitev. Podjetje UPS bo o vseh zahtevah v povezavi z izgubami ali zamudami obveščeno v skladu s Tarifo s strani izvornega pošiljatelja.


(14) Italija.
Če Storitev uporabljate v Italiji:

Jurisdikcija. Te Pogoje ureja italijanski zakon. Vsak spor, ki bi izšel iz teh Pogojev ali v povezavi z njimi, vključno z vprašanji glede njihovega obstoja, veljavnosti, strukture, izvedbe in preklica, bo posredovan izključno sodišču v Milanu.

Sporazum. V skladu in z učinkom Členov 1341 in 1342 italijanskega civilnega zakonika izjavljate, da ste prebrali, razumeli in se izrecno strinjate z naslednjim: Razdelek (2) (Pooblastilo in soglasje), Razdelek (4) (Dostava na lokacijo UPS Access Point®), Razdelek (7) (Omejitve odgovornosti), Razdelek (8) (Pravna skladnost in nadomestilo), Razdelek (9) (Spremembe; Preklic), in Razdelek (14) (Italija; Jurisdikcija).


(15) Turčija.
  Če Storitev uporabljate v Turčiji:

Spori.  Če ste rezident Turčije, bo vsakršne spore, zahteve ali pravna sredstva, ki so posledica ali povezani s temi Pogoji, razreševal pristojni turški arbitražni odbor potrošnikov ali sodišče za varstvo potrošnikov.