Pošiljanje nevarnega blaga po svetu:

Ponudnik storitev pošiljanja UPS vam pomaga poslati nevarno blago po svetu

Pošiljanje nevarnega blaga po svetu je lahko zapleteno. Pošiljatelji morajo spremljati in upoštevati vsakokratne prevozne predpise, v zvezi z razvrščanjem nevarnega blaga glede stopnje ogroženosti, embalažo, lepljenjem etiket ter postavljanjem oznak za označevanje nevarnosti in prevozno dokumentacijo. Naj gre za pošiljanje s letalskim ali kopenskim prevozom, storitev pošiljanja UPS vam lahko pomaga, da vaš paket z nevarnim blagom pride tam, kjer je namenjen.

Za pošiljanje nevarnega blaga po Evropi vam ponujamo naslednje storitve: UPS® Standard, UPS Worldwide Express™, UPS Worldwide Express Plus™, UPS Worldwide Express Saver™ in UPS Worldwide Express Expedited™.

Prosimo, upoštevajte: Glejte »Mednarodne storitve UPS za nevarno blago Države/območja«, navedene spodaj. Jamstva za Čas v tranzitu za pošiljke z nevarnim blagom ne veljajo.

Kako pošiljati nevarno blago po svetu

Pošiljanje nevarnega blaga s storitvijo UPS zahteva strogo upoštevanje omejitev, ki so navedene v tabelah kemikalij, katere je odobril ponudnik storitev UPS, in strogo upoštevanje vseh mednarodnih predpisov. Nepravilne ali izpuščene oznake, neustrezne etikete ali nepravilna uporaba deklaracije pošiljatelja lahko povzročijo zamude. Zelo se priporoča uporaba programa za pošiljanje po svetu UPS WorldShip, ker vsebuje tabelo kemikalij, ki jo odobril ponudnik storitev UPS, s seznamom kemikalij, ki se štejejo za nevarno blago, in z omejitvami njihove količine na paket.