Moški v laboratorijski halji

Pošiljanje nevarnih snovi

Odkrijte, kako varno in uspešno prevažati nevarne snovi.

Pošiljanje nevarnega blaga

Vrste nevarnega blaga in nevarnih proizvodov

Izvedite več

Tabele kemikalij za Mednarodne storitve za nevarno blago

Izvedite več

Embalaža za nevarno blago se mora pripraviti skladno s predpisi ADR za kopenske pošiljke in s predpisi IATA za letalske pošiljke. Pošiljatelji morajo preveriti ter zagotoviti, da je paket pravilno označen, v ustrezni embalaži, etiketiran in dokumentiran.

Opomba: Priprava nevarnega blaga za transport z letalom navadno zahteva skladnost s strožjimi predpisi, kot so tisti pri cestnem prevozu. Na primer za letalske pošiljke, mora embalaža za pakete, ki vsebujejo tekočine, prestati tlačne diferencialne teste, ki so navedeni v dokumentu mednarodne zveze IATA – Predpisi o nevarnem blagu. Za vsak paket z nevarnim blagom se mora priložiti zahtevani dokument mednarodne zveze IATA – Deklaracija pošiljatelja o nevarnem blagu.

Od 1. januar 2020 morajo vsi proizvajalci in distributerji celic, baterij in opreme, ki jo napajajo celice in baterije, proizvedenih po 30. junij 2003, zagotoviti razpoložljiv povzetek testa, kot je določeno v Priročniku testov in meril ZN.

Distributerjem in pošiljateljem ni treba zagotoviti tiskanih izvodov povzetka testov z vsako pošiljko, ki vsebuje litijeve baterije, priporočeno pa je, da jih dajo na voljo s pomočjo tehnologije, npr. na spletni strani podjetja.

Za več informacij o predpisih IATA obiščite spletno mesto IATA ali se obrnite na lokalnega vodjo računa ali predstavnika storitve za stranke.

Uredbe o nevarnem blagu se redno posodabljajo.

Preberite zadnjo različico uredb, ki jih objavljajo letalski prevozniki IATA

Storitev pošiljanja UPS dela s prodajalci programske opreme tretje osebe za nevarno blago. Naslednji seznam prodajalcev ponuja module za pripravo deklaracij pošiljatelja IATA za nevarno blago. Ti programi delujejo skupaj s storitvijo WorldShip.

  • Svet za nevarno blago
  • Hazmat Software, LLC©
  • Labelmaster
  • Natančnost QAD

Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti je znan tudi kot ADR. Države, ki so podpisale sporazum ADR, morajo delovati skladno s predpisi za transport nevarnega blaga na ozemlju Evrope. Ponudnik storitev UPS posluje skladno z določbami v razdelku 1.1.3.6.

Opomba: Sporazum ADR velja samo za pošiljke nevarnega blaga po Evropi. Glejte „Mednarodne storitve UPS za nevarno blago Države/območja“, navedene spodaj.

Izvedite več o predpisih ADR v Evropi

Suhi led se lahko pošilja s prometnim omrežjem UPS, ki vključuje letalski in kopenski prevoz UPS, po državi in mednarodno. Za pošiljanje suhega ledu z uporabo storitve UPS ne potrebujete nujno pogodbe o nevarnem blagu ali tovornega lista za nevarno blago, če hlajena vsebina ni predmet uredbe, ki omejuje težo paketa z nevarnim blagom. Vendar se za pošiljanje suhega ledu zahteva sporazum, po določbah Programa za »Mednarodne posebne proizvode« (International Special Commodities, ISC), ki ga je izdelal ponudnik storitev UPS. Paketi morajo imeti ustrezne podatke navedene na naslovni etiketi UPS ter morajo biti ustrezno označeni in imeti ustrezne nalepke. Če se suhi led uporablja za hlajenje nevarnega blaga, potem je potrebna pogodba o nevarnem blagu.

Biološka snov, kategorija B (UN3373) se nanaša na kužno snov, ki ni v obliki, v kateri bi lahko povzročila trajno invalidnost, ogrozila življenje ali povzročila smrtonosno bolezen pri sicer zdravih ljudeh ali živalih, ki bi ji bili izpostavljeni. Za prevoz po državi in za mednarodne pošiljke bo ponudnik storitve UPS sprejel nevarno snov, razvrščeno kot UN3373, na pogodbeni osnovi po določbah svojega Programa za mednarodne posebne proizvode (ISC). Pošiljanje bioloških snovi kategorije B zahteva strogo upoštevanje posebnih zahtev mednarodnega združenja IATA in sporazuma ADR, v zvezi z označevanjem in embalažo, niso pa zahtevani nobeni dokumenti o nevarnem blagu. Če je blago kategorije B hlajeno s suhim ledom, veljajo dodatne zahteve glede označevanja, etiketiranja in opisa pošiljke, ponudnik storitve UPS pa zahteva že omenjeni sporazum za Mednarodno posebno blago (ISC).

Izvedite več o tem, kje ponudnik storitev UPS dovoljuje pošiljanje bioloških snovi kategorije B

Odgovornosti pošiljatelja

Pri pošiljanju nevarnega blaga s storitvijo UPS se zahteva pogodba za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo in z zahtevami prevoznika UPS. Izvršni direktor za vaš račun pri UPS vam pri tem postopku lahko pomaga.

Pomembne povezane informacije

Prepovedani predmeti

Izvedite več

Običajni predmeti, ki so lahko nevarni

Izvedite več

Splošni pogoji uporabe

Izvedite več

Kako poslati baterije

Izvedite več

Orodja za lažji začetek

Orodje za sprejem nevarnega blaga

Preverite sprejem

Stranke z nevarnimi snovmi, ki uporabljajo WorldShip®

Oseba v laboratorijski halji med pakiranjem škatle

Nadgradite na najnovejšo različico programske opreme WorldShip in zagotovite skladnost s predpisi o nevarnih snoveh ministrstva za promet ZDA.

Izvedite več

Izvedite več o storitvi UPS WorldShip.